یاسوج پایتخت طبیعت ایران مدیر وبلاگ: کماندار خورشید http://capitalnature.mihanblog.com 2020-03-31T17:04:03+01:00 text/html 2017-01-26T17:49:21+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس پاسخ به سوال یکی از مخاطبان در خصوص تاریخ استان http://capitalnature.mihanblog.com/post/38 در پاسخ دوستی که در یکی از پستها سوال زیر را ارسال فرمودند لازم دانستم مطالبی را منتشر کنم.<div><br></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;">چراشمامردم کهکیلویه همه چیزای دنیاروبه خودتون نسیت میدید؟تاجایی ک ثابت شده اصلاانشان طرف کهکیلویه نبوده وتمدن وجمعیتی ندارین،</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;">اولا من نمیدونم ایشون از کجا این موضوع را ثابت کردن . ولی در پاسخشون &nbsp;باید بگویم:</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;">1- با توجه به آثار تاریخی و یافته های باستان شناسی، پیشینه و سابقه سکونت در منطقه ای که هم اکنون کهگیلویه و بویراحمد نامیده می شود به چند هزار سال قبل از ورود آرائیان برمی گردد.</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;">2- نام قدیم یاسوج مرکز استان، شهر تلخسرو بوده که برگرفته از نام کیخسرو کیانی &nbsp;از سلسله کیانیان است که قبل از هخامنشیان بر ایران حکومت میکرده اند. با کاوشهای باستان شناسی در تپه ای در این منطقه به نام تل خسرو آثار پایه های کاخ کیخسرو نمایان شده و همچنین اسکلت و اشیایی تاریخی نیز در مجاورت آن کشف گردیده که دارای قدمتی 7000 ساله داشته و نشان از تدفین مردگان به روش ایرانیان باستان &nbsp;دارد. (علاقمندان میتوانند به راحتی و حتی بدون پرداخت هرگونه عوارض از این مکان دیدن فرمایند. آدرس این مکان تاریخی در ورودی شهر یاسوج و در مجاورت پلیس راه قدیم یاسوج به شیراز است )</span></div><div><br></div><div><img width="565" height="326" src="http://www.honarnews.com/images/docs/000085/085414/images/1(19).jpg" alt="" style="border: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(238, 242, 244);"></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><br></span></div><div><img width="481" height="362" src="http://www.honarnews.com/images/docs/000085/085414/images/4(14).jpg" alt="" style="border: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: -webkit-center; background-color: rgb(238, 242, 244);"></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><br></span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;">3- در کاوشهای باستانی طی چند سال اخیر گورستانی باستانی با وسعت بیش از 5000 متر مربع در حاشیه شهر یاسوج و در کنار بیمارستان امام سجاد یاسوج کشف گردیده که به گفته باستان شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی این قبرستان متعلق به یک شهر بزرگ عیلامی است. (علاقمندان میتوانند برای مشاهده به منطقه ای که ذکر شده مراجعه نمایند)</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;">علاوه بر این گورستانهای دیگری نیز همچون گورستان باستانی لما نیز قبلا کشف شده اند.</span></div><div><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; text-align: justify;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><div><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div><a href="http://safiredena.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/09/192054_895_0.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: bnassim; text-decoration: none !important;"><img alt="" src="http://safiredena.ir/sites/default/files/styles/large/public/fullimages/1395/01/09/192054_895_0.jpg?itok=TrcncBgx" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; margin: 15px auto; line-height: 24px; height: auto !important;"></a></div><div><br></div><div><a href="http://safiredena.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/09/192055_563.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: bnassim; text-decoration: none !important;"><img alt="" src="http://safiredena.ir/sites/default/files/styles/large/public/fullimages/1395/01/09/192055_563.jpg?itok=1_a7DodR" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; margin: 15px auto; line-height: 24px; height: auto !important;"></a></div><div><br></div><div><a href="http://safiredena.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/09/1074214-yasuj-e-amiri-iran-tomb-tombs-lama.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: bnassim; text-decoration: none !important;"><img alt="" src="http://safiredena.ir/sites/default/files/styles/large/public/fullimages/1395/01/09/1074214-yasuj-e-amiri-iran-tomb-tombs-lama.jpg?itok=ggQg56eY" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; margin: 15px auto; line-height: 24px; height: auto !important;"></a></div><div><br></div><div><a href="http://safiredena.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/09/1074217-yasuj-e-amiri-iran-team-excavation-lama-tombs.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: bnassim; text-decoration: none !important;"><img alt="" src="http://safiredena.ir/sites/default/files/styles/large/public/fullimages/1395/01/09/1074217-yasuj-e-amiri-iran-team-excavation-lama-tombs.jpg?itok=h7QSXIhl" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; margin: 15px auto; line-height: 24px; height: auto !important;"></a></div><div><a href="http://safiredena.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/09/gwrstn-trykhy-lm-85988-hmgrdy.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: bnassim; text-decoration: none !important;"><img alt="" src="http://safiredena.ir/sites/default/files/styles/large/public/fullimages/1395/01/09/gwrstn-trykhy-lm-85988-hmgrdy.jpg?itok=c5YLIXfF" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; margin: 15px auto; line-height: 24px; height: auto !important;"></a></div><div><br></div><div><a href="http://safiredena.ir/sites/default/files/fullimages/1395/01/09/gwrstn-trykhy-lm-85993-hmgrdy.jpg" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); font-size: 18px; line-height: 24px; font-family: bnassim; text-decoration: none !important;"><img alt="" src="http://safiredena.ir/sites/default/files/styles/large/public/fullimages/1395/01/09/gwrstn-trykhy-lm-85993-hmgrdy.jpg?itok=d918pEfl" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; margin: 15px auto; line-height: 24px; height: auto !important;"></a></div><div><br></div><div><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iK5kv1zt6uBo-zixyDjKkw5M" rel="noopener" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk" data-noload="" tabindex="0" href="http://www.negahmedia.ir/media/show_podcast/49805" data-ved="0ahUKEwiK06Hhv-DRAhUEiCwKHbRpBSIQjRwIBw" style="border: 0px; font-family: arial, sans-serif; font-size: small; text-align: center; background-color: rgb(34, 34, 34);"><img class="irc_mi iK5kv1zt6uBo-pQOPx8XEepE" alt="Related image" src="http://www.negahmedia.ir/assets/uploads/preview/49805.jpg" width="764" height="573" style="background-color: rgb(255, 255, 255); background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)), -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)); background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 21px 21px; border: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.65098) 0px 5px 35px; margin-top: 0px;"></a></div><div><br></div><div><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div><a target="_blank" class="irc_mil i3597 iMciHuGxg24o-zixyDjKkw5M" rel="noopener" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk" data-noload="" tabindex="0" href="http://capitalnature.mihanblog.com/post/category/1" data-ved="0ahUKEwiIheCSwODRAhXlFZoKHXWEB-cQjRwIBw" style="border: 0px; font-family: arial, sans-serif; font-size: small; text-align: center; background-color: rgb(34, 34, 34);"><img class="irc_mi iMciHuGxg24o-pQOPx8XEepE" alt="Related image" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/5/9/192057_160.jpg" width="595" height="414" style="background-color: rgb(255, 255, 255); background-image: -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)), -webkit-linear-gradient(45deg, rgb(239, 239, 239) 25%, transparent 25%, transparent 75%, rgb(239, 239, 239) 75%, rgb(239, 239, 239)); background-position: 0px 0px, 10px 10px; background-size: 21px 21px; border: 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.65098) 0px 5px 35px; margin-top: 80px;"></a></div><div><br></div><div><br></div><div>دوست عزیزی که این سوال را مطرح کردند باید پاسخ دهند که این گورستانهای باستانی که بیش از 5000 تا 7000 سال قدمت دارند و یکی پس از دیگری در شهر یاسوج و اطراف آن کشف میشوند مربوط به ساکنان کدام شهر و منطقه از ایران هستند. شاید هم احتمال میدهند اجساد را از تهران، شیراز، اصفهان، تبریز یا شهر دیگری به این منطقه منتقل و دفن کرده اند. &nbsp;چطور این منطقه باستانی که مهد تمدن ایران و زادگاه پادشاهان بزرگ ایران است سکنه ای نداشته. حتما سکنه داشته دوست عزیز اما بر اثر حوادث مختلف طبیعی و تاریخی ممکن است دچار کاهش جمعیت یا کوچ جمعیت شده باشد.</div><div><br></div></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10.6667px; color: rgb(51, 51, 51);">عیلام شامل دو ایالت انشان و شوش بوده که محدوده انشان در شرق از مرودشت در استان فارس شروع و در غرب به مسجدسلیمان در استان خوزستان، از شمال به لردگان در چهارمهال بختیاری و در جنوب به خلیج فارس ختم میشده. این محدوده شامل مرودشت، بیضا، سپیدان و ممسنی در استان فارس، تمامی خاک استان کهگیلویه و بویراحمد، بخش غربی استان بوشهر شامل بخشهای غربی برازجان و بوشهر، بندر ریگ، بنادر دیلم و گناوه، بخش جنوبی چهار محال و بختیاری شامل لردگان و بخشهای شرقی و شمال شرقی خوزستان شامل بهبهان، رامهرمز، ایذه و مسجد سلیمان بوده است و همانطور که میبینید خاک کهگبلویه و بویراحمد در قلب و مرکز ایالت انشان از عیلام واقع شده.</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;">در خصوص مطالب فوق به نقشه های &nbsp;زیر دقت فرمایید:</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mfzstd.persiangig.com/irancapitalnature/555px-Elam-map-fa.svg.png" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;">تصویر تطابق نقشه عیلام با نقشه جدید ایران:</span></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mfzstd.persiangig.com/irancapitalnature/eilam1.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mfzstd.persiangig.com/irancapitalnature/khozestan.gif" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mfzstd.persiangig.com/irancapitalnature/booshehr-map.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mfzstd.persiangig.com/irancapitalnature/1621010240902201991941622422497076254199182.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10.6667px; color: rgb(51, 51, 51);">4- &nbsp;با یک بررسی میدانی در می یابید که زبان، گویش، فرهنگ، آداب و رسوم، موسیقی و نوع پوشش زنان و مردان شهرها و مناطقی که نام بردم کاملا یکسان است. و از هر طرف که از این نواحی خارج شوید تغییرات زبانی و فرهنگی کاملا مشهود و محسوس است.</span></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;">فکر کنم به همین اندازه برای پاسخ به سوال مطرح شده کافی باشد.</span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333"><span style="font-size: 10.6667px;"><br></span></font></div> text/html 2016-06-30T07:24:37+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس حیات وحش شهرستانهای بویراحمد و دنا http://capitalnature.mihanblog.com/post/37 <br><table width="98%" align="center" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: BBCNassim, Arial, sans-serif; font-size: 18px; line-height: 28px; text-align: justify;"><tbody><tr><td style="margin: 0px; padding: 0px;"></td></tr><tr><td id="news_body" class="news_body" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="wrapper" style="margin: 0px; padding: 0px;"></div><div class="album_listi" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549187_388.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549187_388.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549189_900.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549189_900.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549190_418.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549190_418.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549191_513.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549191_513.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549192_263.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549192_263.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549193_784.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549193_784.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549194_777.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549194_777.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549195_342.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549195_342.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549196_126.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549196_126.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549197_501.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549197_501.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549198_810.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549198_810.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549199_145.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549199_145.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549200_680.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549200_680.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549201_336.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549201_336.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549202_330.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549202_330.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549203_763.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549203_763.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549204_960.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549204_960.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549205_408.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549205_408.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div><div class="album_list_content" style="margin: 0px; padding: 0px;"><a class="example-image-link grid_item_list" title="" href="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/1/20/1549206_200.jpg" style="text-decoration: none;"><img class="img-responsive" src="http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news_albums/553899/38300/resized/resized_1549206_200.jpg" alt=" عکس/ سرشماری حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد" style="max-width: 600px; border: 2px solid rgb(204, 204, 204); padding: 3px; border-radius: 5px;"></a></div></div></td></tr></tbody></table> text/html 2015-07-13T17:17:58+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس وجه تسمیه نام بویراحمد http://capitalnature.mihanblog.com/post/36 <h4 style="border: 0px none; direction: rtl; font-family: 'Arial bold'; font-size: 16px; margin: 0px 5px 10px; outline: none 0px; padding: 10px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 136); text-align: center; font-stretch: normal;">کمانداران خورشید/ پژوهشی بر واژه بویر و زبان لری</h4><h4 style="text-align: right; border: 0px none; direction: rtl; font-family: 'Arial bold'; font-size: 16px; margin: 0px 5px 10px; outline: none 0px; padding: 10px 0px 0px; color: rgb(0, 0, 136); font-stretch: normal;"><a class="boyer_lead2" href="http://boyernews.com/" style="line-height: 1.7em; font-size: 13px; text-align: justify; font-family: tahoma; border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(198, 4, 2);">پایگاه خبری تحلیلی بویرنیوز (BoyerNews.com) :</a></h4><div class="entry" style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 13px; margin: 7px 0px 20px 5px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em; text-align: justify;"><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;"><strong style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px;">پایگاه&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 13px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">خبر</a>ی تحلیلی&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 13px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">بویر نیوز</a></strong>&nbsp;– کمانداران خورشید (پژوهشی بر واژه بویر و زبان لری)<br style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px;">در بیش از سه هزار سال پیش که آریایها به دلیل سرد شدن هوا و افزایش جمعیت دامهایشان وکمبود چراگاهها درمناطق شمالی وسیبری تصمیم به مهاجرت گرفتند ودسته دسته و گروه گروه به سمت غرب و مناطق جنوب سرازیرشدند. دراین مهاجرت وسیع که به تدریج صورت گرفت آریائیان به چند دسته تقسیم شدند و هر دسته راه منطقه ای را در پیش گرفتند.</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">در بیش از سه هزار سال پیش که آریایها به دلیل سرد شدن هوا و افزایش جمعیت دامهایشان و کمبود چراگاهها در مناطق شمالی و سیبری تصمیم به مهاجرت گرفتند و دسته دسته و گروه به سمت غرب و مناطق جنوب سرازیر شدند. دراین مهاجرت وسیع که به تدریج صورت گرفت.</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">&nbsp;آریائیان به چند دسته تقسیم شدند و هر دسته راه منطقه ای را در پیش گرفتند. دسته ای به سمت اروپای غربی و دسته ای به سمت اروپای مرکزی و دسته ای دیگر به سمت فلات ایران و گروهی به سمت شمال غرب شبه قاره هند مهاجرت نمودند. گروهی که به سمت فلات ایران مهاجرت نمودند به دو شعبه تقسیم گردیدند که یک شعبه به سمت بخشهای مرکزی فلات ایران در قالب پارتها و شعبه دیگر در قالب مادها به بخش غربی فلات ایران مهاجرت کردند. آریائیان مردمی با تمدن و فرهنگ و منش و نجیب بودند و به همین دلیل آنها را آریائی نامیدند فرهنگ و زبان آنها به دلیل ویژگی های خاصی که داشت فرهنگ غالبی بود.</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">زبان اصلی آریائیها سانسکریت و نژادآنها سفید بوده است به دلیل فراوانی جمعیت به هر منطقه ای وارد می گشتند به عنوان فرهنگ غالب عرض اندام می نمودند و به همین سبب نیز زبان سانسکریت توانست جای خود را در دیگر زبانها به صورت زبان تحمیلی باز نماید. تآثیر این زبان را می توان در زبان ژرمنها، گلها(فرانسها)، یونانی و سکسونها یا همان انگلیسی، و دیگر زبانها مشاهده کرد. این واژه گان در زبان انگلیسی به صورت ترکیب ویا به صورت مستقل تلفظ می کردند. همچنین تاثیر این زبان را می توان در زبان هندی که ریشه اصلی آن همان زبان سانسکریت هست مشاهده نمود. این زبان در زبان یونانی تاثیری در حد زبان هندی داشته است به این دلیل که بخش زیادی از یونانی ها را نژاد آریایی تشکیل میداده است.</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">بعد از مدتی شعبه ای به نام پارسها از مادها جدا گردید و تشکیل یک دولت مستقل را در&nbsp;<strong style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px;">سرزمین انشان که شامل بخشهائی از فارس وخوزستان و بخش عمده آن را&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 13px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">کهگیلویه و بویراحمد</a>&nbsp;کنونی شامل می شود،</strong>&nbsp;بنا نهادند زبان این شعبه همچون عمو زادگان پارتی و مادی ،هندی اروپائی ها سانسکریت بوده است و این زبان در برخورد با فرهنگهای بومی مناطق مختلف درخور دگر گونی های کمی و کیفی گشت.</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">&nbsp;در مناطق غرب و جنوب غربی فلات ایران زبانهای کردی و لری خرم آبادی و لری بختیاری و<strong style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px;">&nbsp;همچنین لری بویر احمدی</strong>&nbsp;و بخش لر نشین فارس از جمله مناطق ممسنی و بیضا و حتی در مناطقی از شمال شرق فلات ایران از یک طیف بوده و این زبانها به دلیل شرایط اقلیمی در بر گیرنده آن که اغلب کوهستانی و صعب العبور بوده و در برخورد با زبان پارسی دری و زبان پهلوی که در سلسله های بعدی بنا بر نیاز این سلسله ها اختراع و ترویج گردید دستخوش دگرگونی های خیلی کمی گردید در حدی که با اضافه یا کم کردن یک حرف کاف به زبان لری بویر احمدی و ممسنی و کهگیلویه که فقط در بعضی تلفظها و یا واژه ها با هم تفاوت دارند می توان به زبان کردی البته نه با غلظت موجود صحبت کرد ناگفته نماند که زبان کردی در برخورد با زبان ترکی دست خوش دگرگونی گردیده است هرچه از رشته کوهای زاگرس از شمال به سمت جنوب پائین میاییم از غلظت زبان کردی کاسته و به زبان فارسی نوین که همان ترکیب زبان پارسی دری با زبان عربی است نزدیکتر می شویم.</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">&nbsp;<strong style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px;">البته این دگرگونی در منطقه بویراحمد در چند سال اخیر ان هم از زمان رضا شاه که ارتباط مردم منطقه بویر احمد با خارج از محدوده بیشتر شده صورت گرفته است.</strong>&nbsp;واژه های زیادی درزبان لری بویر احمدی به چشم می خورند که به نظر می ایند انگلیسی باشند (&nbsp;<strong style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px;">مانند dock زدن که به معنی کنار گرفتن و لنگر انداختن است یا antic که در زبان لری انتکه تلفظ شده وبه معنی با ارزش وقدیمی بکار میرود و یا empaty که در زبان لری پتی تلفظ شده و به معنی خالی بکار میرود یاcan که به مفهوم توان است یا jomel که درزبان لری جملو به مفهوم دو قلو میباشد یا pail که در زبان لری پیله تلفظ شده وبه مفهوم ظرف است</strong>&nbsp;).</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">&nbsp;در صورتی که این طور نیست و این واژه ها ریشه در زبان سانسکریت دارند که از طریق آریائیهای مهاجر به اروپای مرکزی وارد زبان لاتین و از انجا به زبان انگلیسی که زبان انگلو سکسونها ی مقیم بوداند وارد شده است. نمود واژگان سانسکریت در زبان لری و هندی به صورت بارز بوده ودر آخر اغلب این واژه ها که نام اشیاء میباشند (( ه )) اخر چسپان به چشم می خورد مانند پیله ، هیمه ، دله ، تاته ، میله و غیرو………</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">اکنون به سراغ&nbsp;<strong style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px;">واژه بویر</strong>&nbsp;میرویم واژه بویر در زبان سانسکریت به معنی&nbsp;<strong style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px;">کماندار، کمانگیر، کمان ساز و کسی که تیر اندازی با کمان او در حد مطلوبی است اطلاق می گردد.</strong>&nbsp;این واژه در زبان انگلیسی نیز به همین مفهوم بوده و کاربرد فراوانی دارد و از جمله واژه هایی است که از زبان سانسکریت به زبان انگلیسی وارد گردیده است. کمان در دوره های مختلف قبل از اسلام در ایران باستان به عنوان یک اسلحه سبک افت و خیزهای زیادی داشته است بطوریکه در زمان هخامنشیان نیزه در رده اول اسلحه و کمان دررده بعدی و در دوره اشکانی و ساسانی کمان از مهمترین اسلحه ها بوده است. بویرها یا کمانداران در زمان هخامنشیان یک هنگ از گارد جاویدان هخامنشی بوده اند که به کمان های محکم مسلح بوده اند و در زمان اشکانیان نیز تیر کمانداران ایرانی به حدی سخت بوده است که از زره رومیان به راحتی عبور میکرده و آنان را از پای در میاورده است (جهت آگاهی بیشتر از گارد جاویدان میتوان به سایت های اینترنتی که در این مورد تحلیل دارند مراجعه نمود).</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">در زمان اشکانیان چون پادشاهان اشکانی به آئین مهرپرستی گرویده بودند سرزمین ایران را سرزمین مهر یا سرزمین خورشید می نامیده اند. و همچنین به کمانداران مدافعان خورشید یا کمانداران خورشید می گفته اند. به نظر می رسد که بویر ها یا کمانداران دسته ای از کمانداران گارد جاویدان میباشند که به دلایلی نامعلوم در جنگلهای بلوط جنوب زاگرس اقامت گزیده اند و با شکار روزگار خود را میگذراند.</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">در کتاب منم تیمور جهانگشای، نوشته مارسل بریون در هر سطری که به نام بویر برخورد میکنیم از معادل آن واژه کماندار استفاده گردیده است. تا زمان حمله تیمور لنگ به سرزمین بویراحمد که با توجه به خاطرات خودش جز تلفات چیزی عایدش ننمود پسوندی به نام احمد در واژه بویر به چشم نمی خورد و هر آنگاه که از این قوم نام میبرده به نام بویرها یا کمانداران اشاره نموده است و با توجه به خاطرات وی مبنی بر وجود آتشکده ها در کشور بویرها و پیرمردان با ریش سپید که ردای بلند بر تن داشته اند و زناره بسته و به نگهبانی آتشکده ها مشغول بودند نشانگر این نکته میباشد که بویر ها تا زمان هجوم تیمور آئین زرتشت و مهر پرستی داشته اند و دست کم تا این زمان که حدود هفتصد سال از مسلمان شدن مردم بقیه نواحی ایران میگذشته است بر آئین خود استوار بوده اند.</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">&nbsp;کما اینکه در رزم بویرها با سپاه تیمور لنگ مهمترین اسلحه بویرها تیر و کمان بوده و به سبب مهارت بویرها در تیراندازی با کمان خسارات فراوانی به سپاه تیمور وارد آورده اند. این همه به دلیل کوهستانی بودن منطقه و عدم کارائی سازو برگ جنگی مهاجمین در رزم های کوهستانی به دلیل عدم آشنائی با کوهستان و همچنین مهارت بویرها در تیر اندازی با کمان بوده است. بویر ها دربکارگیری سنگ به عنوان یک اسلحه نیز استفاده بهینه نموده اند در مناطق کوهستانی که دشمن در زیر دست و در شیب کوه قرار میگرفت بویرها با غلتانیدن سنگهای بزرگ به سمت آنها در نابودی دشمن به عنوان یک سلاح کارآمد استفاده نموده اند از نمونه های بارز در دوره های مختلف تاریخی در درگیری آریوبرزن با اسکندر در درگیری با سپاه تیمور و در قرن اخیر در درگیری با ارتش رضاشاه از این حربه استفاده نموده اند و همچنین در استفاده از قلوه سنگ در فواصل کمتر از پنجاه متر ضربات پرتاب سنگ بویرها کشنده بوده و حتی میتواند دشمن وی یا برخی موجودات دیگر را از پای در آورد. اکنون مجدد به بحث زبان شناسی بر میگردیم.</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">در زبان لری بویراحمد حروفی به چشم میخورد که نوشته میشوند اما به شکل دیگری خوانده میشوند. یکی از این حروف حرف( ؤ ) میباشد که چنانچه در میانه واژه بکار رود نوشته میشود ولی( ی) خوانده میشود. ویا حرف ( دال ) که چنانچه در پایان واژه بکار رود ی و اگر در میانه واژه قرار گیرد ( ؤ ) خوانده میشود مانند ( خون که خین ) خوانده میشود یا واژه ( خدا که خووا ) تلفظ میگردد و یا واژه ( بویر احمد که بیراحمئی ) تلفظ میگردد ضمن اینکه واژه خدا در زبان کردی نیز خووا تلفظ میگردد. با توجه به حضور کمرنگ زبان فارسی نوین (که همان زبان فارسی آمیخته به زبان عربی میباشد ) تا دهه ۱۳۴۰ خورشیدی در منطقه بویر احمد به دلیل صعب العبوری منطقه و برقراری نظام ملوک الطوایفی در این حوضه و عدم دسترسی دولت مرکزی و در بعضی موارد عدم آگاهی دولت ها از وجود چنین منطقه ای در کوه های زاگرس و نبود برخورد های فرهنگی در منطقه زبان لری بویر احمدی توانست جایگاه خود رابه عنوان یکی از بکرترین زبانهای اقوام ایرانی حفظ نماید به همان نحو که نژاد انها نیز جزء دست نخورده ترین نژاد های آریائی همچنان باقی مانده است حضور و پناهندگی امامزادگان در منطقه که به دامن مردم بویر احمد و کهگیلویه و بخش لرنشین فارس (ممسنی) صورت گرفته است تاثیر چندانی در تغیر زبان و نژاد این مردم نداشته است بلکه زبان وارثان آنهارا که عربی بوده است به زبان لری تغیر داده اند زبان لری بویر احمدی و مناطقی از کهگیلویه دست کم تا چند دهه پیش جزء بکرترین و دست نخورده ترین ریشه های زبان پارسی قدیم یعنی همان سانسکریت بوده است. پس باید به این نتیجه رسیده باشیم که زبان لری میتواند نه به عنوان یک لهجه بلکه به عنوان یک زبان مورد توجه زبان شناسان به ویژه در فرهنگستان علوم که در پی جای گزینی واژگان بیگانه هستند قرار گیرد، چرا که نیازمندی های یک زبان را در ارائه گفتگوی کامل زبان جهت برقراری ارتباط بدون از نیاز به واژه های بیگانه در این زبان میتوان یافت. حتی در ترجمه متون سنگ نوشته میخی مربوط به دوران هخامنشی و یا بیش از ان در موارد مجهول میتوان از این زبان کمک گرفت. جالب است بدانیم که طی پژوهشهای صورت گرفته شده خاستگاه هخامنشیان سرزمینشان یا کهگیلویه و بویر احمد کنونی و مکان تولد کورش کبیر نیز همین سرزمین بوده است. بویر ها بیشتر روزگار خود را از طریق شکار و دامداری می گذرانده اند و با کشاورزی بیگانه بوده اند. هرازگاهی نیز به قبایل و طوایف اطراف دست یازی مینموده اند که این عامل سبب گردید زبان و فرهنگ و رسوم انها این قبایل را تحت تاثیر قرار دهد و به همین دلیل قبایلی که از مناطق عرب زبان به اطراف این منطقه مهاجرت نمودند با دگرگونی زبان خویش مواجه شدند و زبان و رسوم این قبایل در گذر زمان بیش از اندازه دچار تغیر و تحول گردیده انچنان که گوئی آنها لر به دنیا امده اند هر چند که مختصر سنتها و آئینهایی در آئین آنها و همچنین واژگان عربی درزبان انها به چشم میخورد.</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;"><strong style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px;">منابع:</strong></p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">مارسل بریون منم تیمور جهانگشا ترجمه ذبیح اله منصوری</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">ماریژان موله ،هرتزفلد سرزمین جاوید ترجمه ذبیح اله منصوری</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">پرفسور گریشمن ایران از اغاز تا اسلام</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">اریانپور فرهنگ انگلیسی به فارسی اریانپور</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">حسن پیرنیا تاریخ ایران باستان</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">م دیاکوف شاهنشاهی اشکانیان</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">ارتور کریستن سن پادشاهی ساسانیان</p><p style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">( پژوهش از مهندس حسین آریانفر )</p></div> text/html 2014-07-27T04:12:04+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس کشف یک تونل و اشیاء تاریخی در یاسوج http://capitalnature.mihanblog.com/post/35 <p style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 13px; margin: 15px 10px -10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 22.100000381469727px; text-align: justify;"><a class="boyer_lead2" href="http://boyernews.com/" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(198, 4, 2); font-weight: bold;">پایگاه خبری تحلیلی بویرنیوز (BoyerNews.com) :</a></p><p style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 13px; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 22.100000381469727px; text-align: justify;">یک تونل باستانی در منطقه مهریان شهر&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">یاسوج</a>&nbsp;کشف شد که دو گمانه در خصوص کاربری تونل احتمال داده می شود.</p><div id="mainPlace_WI_31_lblBody" class="bodyDetail" style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 13px; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 22.100000381469727px; text-align: justify;"><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">به گزارش&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">بویرنیوز</a>، اگر چه شهر&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">یاسوج</a>&nbsp;را به دلیل طبیعت بکر و وجود جنگلهای انبوه و چشمه ها و آبشارهایش به عنوان “پایتخت طبیعت ایران” می شناسند اما این شهر ناشناخته های دیگری نیز دارد که هر از گاهی سراز خاک بیرون می آورند و حتی ساکنین این شهر را به تعجب وا می دارند<span dir="LTR" style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px;">.</span></p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">روز گذشته یکی از ساکنین روستای “مهریان” در سه کیلومتری شهر&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">یاسوج</a>&nbsp;در حین حفر چاه فاضلاب در محوطه خانه اش در عمق سه متری به یک مجرای زیرزمینی برخورد می کند.</p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">با اطلاع این فرد، کارشناسان میراث فرهنگی&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">کهگیلویه و بویراحمد</a>&nbsp;به محل اعزام شده و اقدام به تجسس اولیه در این تونل می کنند.</p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;"><strong style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px;">بازدید از تونل توسط کارشناسان تاریخ باستان</strong></p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">کهگیلویه و بویراحمد</a>&nbsp;در این خصوص گفت: امروز یک تیم متشکل از باستان شناسان استان به محل رفتند و از این تونل بازدید کردند.</p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">محمود باقری افزود: در ابتدای این تونل سه اتاقک وجود دارد که به وسیله یک راهروی مرکزی در ارتباط هستند.</p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">وی بیان کرد: از یکی از این اتاقک ها تونلی به سمت دامنه کوه و یک تونل دیگر نیز به سمت دیگری می رود.</p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em; text-align: center;"><img class="inlineEditorImage" src="http://multimedia.mehrnews.com/Original/1393/04/18/IMG14450991.jpg" alt="" style="border: 1px solid rgb(217, 226, 229); direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px auto; outline: none 0px; padding: 2px; max-width: 100%; display: block; width: 608px; height: 405px;"></p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">باقری اظهار داشت: طول این تونل مشخص نیست و تنها تا این اندازه دید دارد و پیش از این تنگ و تاریک می شود و امکان تنفس در آن بسیار کم است و باید از کپسول اکسیژن استفاده شود.</p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;"><strong style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px;">کشف سه کوزه خالی در تونل</strong></p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">کهگیلویه و بویراحمد</a>&nbsp;گفت: در مرحله اولیه در این تونل سه کوزه متوسط کشف شده که هرسه خالی بودند و به جز این چیز دیگری در این مکان کشف نشده است.</p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">باقری بیان کرد: به نظر می رسد قدمت این کوزه ها به دوره اشکانی و یا ساسانی برسد.</p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">وی ادامه داد: با توجه به اینکه این محدوده ملک شخصی و در محدوده مسکونی است، برای کاوش این تونل نامه ای به معاون میراث فرهنگی سازمان نوشته شده تا مجوز اضطراری در این زمینه صادر شود.</p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;"><strong style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px;">گمانه زنی ها در خصوص تونل</strong></p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">کهگیلویه و بویراحمد</a>&nbsp;به گمانه زنی های کارشناسان در خصوص این مکان اشاره کرد و گفت: ممکن است این تونل دهلیز آب و یا قنات بوده باشد که آب مورد نیاز این سکونتگاه را تامین می کرده است.</p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em; text-align: center;"><img class="inlineEditorImage" src="http://multimedia.mehrnews.com/Original/1393/04/18/IMG14443971.jpg" alt="" style="border: 1px solid rgb(217, 226, 229); direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px auto; outline: none 0px; padding: 2px; max-width: 100%; display: block; width: 580px; height: 384px;"></p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">وی تصریح کرد: همچنین احتمال می رود جزء فضاهای زیرزمینی باشد که مردم در مواقع خطر به آنجا پناه می بردند که این احتمال قوی تر است.</p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">وی عنوان کرد: بعد از مطالعت باستانشناسی اطلاعات دقیقتری از این مکان ارائه خواهد شد.</p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">باقری گفت: این احتمال وجود دارد که در آینده شهرکی باستانی در این منطقه کشف شود.</p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">به گزارش&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">خبر</a>نگار مهر، این اولین بار نیست که در پی خاکبرداری در&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">یاسوج</a>&nbsp;یک مکان باستانی کشف می شود. دو سال پیش نیز در پی خاکبرداری یک لودر در محوطه دانشکده پزشکی<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">یاسوج</a>&nbsp;در شرق این شهر، یک گورستان بزرگ باستانی کشف شد که پس از کاوش، باستانشناسان کشور قدمت آن را سه هزار و ۵۰۰ سال دانستند.</p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;">برخی از تاریخدانان جهان،&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">یاسوج</a>&nbsp;را دروازه پارس نامیده اند و اعتقاد دارند که ۳۳۱ سال قبل از میلاد، “اسکندر مقدونی” در حمله به پرسپولیس از منطقه&nbsp;<a href="http://boyernews.com/" target="_blank" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);">یاسوج</a>&nbsp;گذشته و در تنگه ای در شمال این منطقه با نام “تنگ مهریان” با لشکر “آریو برزن”، سردار بزرگ هخامنشی رودررو شده است<span dir="LTR" style="border: 0px none; direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px;">.</span></p><p dir="RTL" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 15px 10px 10px; outline: none 0px; padding: 0px; line-height: 1.7em;"><a href="http://boyernews.com/wp-content/uploads/1274.jpg" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);"><img class="size-full wp-image-112057 aligncenter" src="http://boyernews.com/wp-content/uploads/1274.jpg" alt="1" width="450" height="300" style="border: 1px solid rgb(217, 226, 229); direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px auto; outline: none 0px; padding: 2px; max-width: 100%; display: block; text-align: center;"></a><a href="http://boyernews.com/wp-content/uploads/2154.jpg" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);"><img class="size-large wp-image-112058 aligncenter" src="http://boyernews.com/wp-content/uploads/2154.jpg" alt="2" width="800" height="533" style="border: 1px solid rgb(217, 226, 229); direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px auto; outline: none 0px; padding: 2px; max-width: 100%; display: block; text-align: center;"></a><a href="http://boyernews.com/wp-content/uploads/3149.jpg" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);"><img class="size-large wp-image-112059 aligncenter" src="http://boyernews.com/wp-content/uploads/3149.jpg" alt="3" width="714" height="476" style="border: 1px solid rgb(217, 226, 229); direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px auto; outline: none 0px; padding: 2px; max-width: 100%; display: block; text-align: center;"></a><a href="http://boyernews.com/wp-content/uploads/585.jpg" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);"><img class="size-large wp-image-112060 aligncenter" src="http://boyernews.com/wp-content/uploads/585.jpg" alt="5" width="720" height="480" style="border: 1px solid rgb(217, 226, 229); direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px auto; outline: none 0px; padding: 2px; max-width: 100%; display: block; text-align: center;"></a><a href="http://boyernews.com/wp-content/uploads/659.jpg" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);"><img class="size-large wp-image-112061 aligncenter" src="http://boyernews.com/wp-content/uploads/659.jpg" alt="6" width="883" height="589" style="border: 1px solid rgb(217, 226, 229); direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px auto; outline: none 0px; padding: 2px; max-width: 100%; display: block; text-align: center;"></a><a href="http://boyernews.com/wp-content/uploads/746.jpg" style="border: 0px none; direction: rtl; margin: 0px; outline: none 0px; padding: 0px; text-decoration: none; color: rgb(0, 0, 165);"><img class="size-large wp-image-112062 aligncenter" src="http://boyernews.com/wp-content/uploads/746.jpg" alt="7" width="800" height="533" style="border: 1px solid rgb(217, 226, 229); direction: rtl; font-size: 12px; margin: 0px auto; outline: none 0px; padding: 2px; max-width: 100%; display: block; text-align: center;"></a></p></div> text/html 2014-05-02T08:14:58+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس باز هم پیشینه تاریخی استان (قسمت دوم) http://capitalnature.mihanblog.com/post/34 <h3 style="text-align: justify; border-bottom-style: none; font-size: 22px; color: rgb(34, 34, 34); margin-bottom: 0.3em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; line-height: 23.654399871826172px;"><span class="mw-headline" id=".D8.AF.D9.88.D8.B1.D8.A7.D9.86_.D8.A7.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85.D9.89">دوران اسلامى</span></h3><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">از سال دوازدهم هجرى به تدریج حمله مسلمین به ایران آغاز شد و سرانجام ساسانیان مغلوب آنان شدند و امپراطورى پهناور ایران به دست مسلمانان افتاد. اما چون اعراب تجربه كافى براى اداره مملكتى نداشتند، از تجربه صاحب منصبان ادارى ایران استفاده كردند. در اوایل این دوره تمام منطقه فارس به 5 ولایت بزرگ تقسیم شد كه هر كدام كوره نامیده میشد و از پادشاهان ساسانى به ارث بردند. هر بخش را تحت اختیار یك فرمانرواى عرب قرار دادند: 1ـ كوره اردشیر خره كه شیراز كرسى آن كوره و هم مركز ایالت بود.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">2ـ كوره شاپور خره كه شهر شاپور كرسى آن كوره بود. 3ـ ارجان كه شهرى به همین نام كرسى آن بود. 4ـ اصطخر كه شهر قدیمى پرس پلیس پایتخت فارس كرسى آن بود. 5ـ كوره دارابجرد كه شهرى به همین نام كرسى آن بود.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">ناحیه كهگیلویه به مركزیت ارجان بخشى از منطقه فارس بوده است، بنابراین بسیارى از حوادث فارس در این دوره، حوادث استان كهگیلویه و بویراحمد كنونى را نیز شامل می‏شود. منطقه كهگیلویه اگر چه از زمان غلبه مسلمین در زمره مملكت فارس و در مجموع تحت حاكمیت حكام عرب قرار داشت، اما موقعیت جغرافیایى خاص آن موجب مى‏گردید كه مردم این منطقه بتوانند زندگى عشایرى خود را به طور طبیعى ادامه دهند و از نظر سیاسى از سران قبایل خود پیروى كنند. قدیم‏ترین اثرى كه در آن نامى از این منطقه رفته، المسالك و الممالك نوشته ابن خرداذبه است كه در قرن سوم هجرى به رشته تحریر درآمده است. ابن خرداذبه، زموم (رموم) فارس را چهارتا و اولین آنها را به نام زم حسن بن جیلویه یا بازنجان معرفى مى‏كند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">ریاست مردم كهگیلویه در اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم هجرى به عهده فردى به نام روز به بود كه او را پادشاه این منطقه (پادشاه زمیگان) نیز مى‏خواندند. پس از او فرزندش مهرگان متصدى این مقام گردید و پس از مهرگان برادرش سلمه حكومت را در دست گرفت. گیلویه از خمایگاه سفلى نزد سلمه آمد و در دستگاه او قدر و منزلتى پیدا كرد و پس از مرگ او توانست زمام امور را به دست گیرد و آن چنان عظمت یافت كه منطقه را به نام او خواندند. وى همچنین در خود این توانایى را دید كه با امراى عرب درآویزد و از اطاعت آنان سرپیچد. اما سرانجام به دست آنان كشته شد. ولى عمرو لیث در سال 277 به فارس حمله كرد و احمد بن عبدالعزیز والى عرب را شكست داد و دوباره ریاست را به خاندان گیلویه باز گرداند. تحولات دهه‏هاى آخر قرن دوم هجرى موجب شد كه در تقسیمات كشورى نیز تحولاتى ایجاد گردد. از قرن سوم هجرى به بعد محدوده وسیعى از مملكت ایران شامل استان هاى لرستان، ایلام، چهارمحال و بختیارى، كهگیلویه و بویراحمد و بخشهایى از استانهاى فارس و خوزستان، تحت عنوان بلاد اللور (لرستان) شناخته شد و در سال 300 ه .ق در اختیار دو برادر به نام‏هاى بدر و منصور قرار گرفت.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">ابو اسحق ابراهیم اصطخرى نیز در قرن چهارم تحت عنوان نواحى كوره ارغان مى‏نویسد: «هر رمى را شهرى و ناحیتى هست و آنجا رئیسى باشد كى خراج و معاملت به ضمان دارد، و بدرقه راهها برو باشد و رم جیلویه كى به رمیجان بازخوانند نزدیك سپاهان است و طرفى‏از كوره اصطخر، و طرفى از كوره سابور، و طرفى از كوره ارّجان درین جمله بود. حدّى سوى بیضا دارد، و دیگرى سوى حدود سپاهان، و سدیگر [سه دیگر] سوى حدود خوزستان، و حدّى سوى ناحیت سابور، و هرچ [چه] درین حدود باشد دیه و شهر [،] جمله در شمار این رم آید».</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">منطقه‏اى كه استان چهار محال و بختیارى و كهگیلویه و بویراحمد را در بر مى‏گرفت در اختیار برادر بزرگتر یعنى بدر قرار گرفت و به همین جهت در قرون بعدى به نام «لر بزرگ» معروف گردید.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">دوره آل بویه</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">پس از بدر، حكومت به پسر زاده‏اش نصیرالدین محمد بن هلال بن بدر رسید. اما از سال 320 تا 447 ه .ق دیالمه آل بویه نواحى جنوب و جنوب غربى ایران از جمله استان كهگیلویه و بویراحمد را در اختیار داشتند. عماد الدوله على بن بویه دیلمى از اصفهان به ارجان آمد و با كمك ایلات كهگیلویه چندین بار با سپاه یاقوت جنگید و در اطراف شولستان آنها را شكست داد. همچنین امیر ابو كالیجار در سال 417 ه .ق براى مدتى نواحى لوان و سپس ارجان را مركز حكمرانى خود قرار داد و از آنجا دامنه متصرفات خود را توسعه داد.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">دوره غزنویان</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در دوران غزنویان خطه كهگیلویه باستان كه بویراحمد نیز قسمتى از آن بود و همینطور سرزمین فارس همچنان زیر سلطه آل بویه بودند و غزنویان موفق به تصرف این نواحى نگردیدند. ویل دورانت در كتاب عصر ایمان درباره محمود غزنوى مى‏گوید: «محمود در این وقت از هر جهت بزرگترین مرد جهان بود ولى هفت سال پس از مرگ وى مملكتش به دست تركان سلجوقى افتاد. در هنگام ظهور طغرل سلجوقى، غرب و جنوب غربى و بخش‏هایى مهم از مركز ایران كنونى زیر سلطه آل بویه بود كه قدرت سیاسى را در میان اعضاى خود تقسیم كرده بودند. به همین دلیل طغرل شكست اسماعیلیان و آل بویه را وجه همت خود قرار داد و در سال 422 اصفهان را از دست آل بویه خارج كرد و با لشگركشى به بغداد خلیفه عباسى را هم از دست آل بویه كه در آن موقع تحت نفوذشان بود، رهانید. اما او موفق نشد كه كهگیلویه و فارس را به تصرف درآورد.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">دوره سلجوقیان</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در فاصله سالهاى 447ـ448 كه حكومت آل بویه به دست سلجوقیان منقرض گشت، فضلویه شبانكاره بر نواحى فارس استیلا یافت و در هر طرف امیرى از شبانكاره قرار داد ولى خواجه نظام الملك طوسى وزیر مشهور دوره سلجوقى براى سركوب او به فارس آمد و او را به قتل رساند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">سلاجقه تا سال 552 ه .ق حكومت كردند اما در اوایل استیلاى سلجوقیان گروهى از تركمن‏ها به رهبرى سلغر از تركستان به ایران آمدند و مشغول خدمت‏گزارى سلجوقیان گشتند. فرزندان سلغر در نواحى فارس و كهگیلویه و خوزستان اقامت گزیدند. در سال 543 ه .ق پس از آنكه امیر بوزابه والى فارس كشته شد و ملكشاه سلجوقى زمام امور مملكت فارس را به دست گرفت، سنقر بن مودود سلغرى كه در كهگیلویه اقامت داشت بر ملكشاه خروج كرد و توانست ملكشاه را شكست دهد و جاى او را بگیرد. وى پس از دستیابى به قدرت، خود را اتابك مظفر الدین سنقر خواند و چندین بار یعقوب بن اتابك تركمانى (اتابك شُمله) را كه از خوزستان به فارس لشكر كشیده بود شكست داد. سنقر بن مودود حدود چهارده سال (تا سال 556 ه .ق) بر این دیار حكومت كرد.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">چگونگى قدرت یافتن اتابكان لر</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در زمان حكومت اتابك مظفرالدین سنقر فردى به نام ابوطاهر در دستگاه او خدمت مى‏كرد كه به دلیل شجاعت به تدریج مرتبه‏اى بلند یافت و مورد توجه اتابك فارس قرار گرفت. اتابك سنقر كه با حكام شبانكاره خصومت داشت، ابو طاهر را با سپاهى گران به سركوبى آنها فرستاد. ابو طاهر این مأموریت را با شجاعت و موفقیت به انجام رساند و سنقر براى پاداش این خدمت، حكمرانى كهگیلویه را به وى داد و بنا به درخواست ابو طاهر او را براى فتح لرستان روانه آن دیار ساخت. ابو طاهر این مأموریت را به پایان رساند، اما پس از این موفقیت‏ها دعوى استقلال كرد و با سنقر به جنگ پرداخت و بالاخره در سال 550 ه .ق خود را اتابك خواند و حكومت مستقلى را بنیان نهاد كه با عنوان اتابكان لر بزرگ در تاریخ شناخته شده‏اند. اتابكان لر بزرگ از این تاریخ تا سال 827 ه .ق یعنى نزدیك به 277 سال بر ناحیه لر بزرگ یعنى منطقه كهگیلویه و چهارمحال و بختیارى حكومت كردند و مركز حكومت آنها شهر كنونى ایذه بود.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در قرن ششم هجرى كه اتابكان بر منطقه لر بزرگ حاكم شدند، مملكت فارس نیز به پنج كوره تقسیم شده بود و قسمت عمده این سرزمین كه امروزه استان كهگیلویه و بویراحمد را تشكیل مى‏دهد در این مقطع تاریخى جزء شاپور خره محسوب مى‏شد و تقریبا به جز بخشى از منطقه بهمئى گرمسیر، بقیه مناطق استان جزء این كوره به حساب مى‏آمدند. ابن بلخى نیز در قرن ششم هجرى از مناطقى به نامهاى جنبد ملغان، صرام و بازرنگ، سیم تخت، بلاد شاپور (میان پارس و خوزستان)، زیر و كوه جیلویه در حوزه كوره شاپور خره نام برده است.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">دوره تیموریان</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">نحوه برخورد تیمور گوركانى با مردم منطقه كهگیلویه و بویراحمد و متقابلاً مقاومت مردم این منطقه در مقابل تیمور چندان روشن نیست. در كتاب «منم تیمور جهانگشاه» نوشته مارسل بریون فرانسوى آورده است كه عمر شیخ بهادر فرزند امیر تیمور كه به دستور پدر بر منطقه فارس فرمانفرمایى مى‏كرد به دست بویراحمدیها به قتل رسید. در نتیجه امیر تیمور به آنجا لشكر كشى كرد و مردم آنجا را قتل و عام كرد. امیر تیمور در سال 807 ه .ق مرد و ممالك متصرفى خود را قبل از مرگ میان فرزندانش تقسیم كرد. این دوره مقارن بود با رشد و قدرت گرفتن طوایف قراقویونلو و پس از آن آق‏قویونلو، به این دلیل وضع منطقه كهگیلویه از سال 827 كه اتابكان لر سرنگون شدند تا 907 كه سلسله صفویه تأسیس شد، چندان روشن نیست. در این فاصله زمانى 80 ساله، ایران عرصه تاخت و تاز و منازعات طوایف قراقویونلو با همدیگر و با جانشینان تیمور بود و هیچ كدام از آنان قادر به اعمال سلطه بر منطقه كهگیلویه و بویراحمد نشدند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">ولى تیموریان به تدریج موقعیت خود را در لرستان تحكیم نموده و سرانجام در سال 837 اتابك لر بزرگ منقرض گردید پس از اینكه اتابك لر بزرگ از میان برداشته شد، رؤساى طوایف مختلف قدرت را در دست گرفتند دیگر پس از سقوط اتابكان، سلسله دیگرى نتوانست مرزهاى منطقه لر بزرگ را به صورت یكپارچه نگه دارد. از مجموعه تاریخى عهد تیموریان در این استان چنین استنباط مى‏شود كه همواره بین اهالى این منطقه با تیموریان كشت و كشتار و كینه شدید حكمفرما بوده است، زیرا علاوه بر كشتن شیخ عمر، امیر زاده رستم در سال 802 ه .ق لرهاى كوه گیلویه را غارت كرد، و در سال 830 ه .ق شخصى نمد پوش به نام احمد لر، كاردى به شكم شاهرخ فرزند تیمور زد، اما به واسطه ضخامت لباس كارى نگشت و احمد را پاره پاره كردند. شاید به یاد او از آن تاریخ به بعد این محل را بویراحمد (یعنى به یاد احمد) گفته باشند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">دوره صفویه</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در دهه اول قرن دهم ه .ق فرزندان صفى الدین اردبیلى موفق به پایه گذارى سلسله صفوى شدند كه این سلسله رسما از سال 907 تا سال 1135 ه .ق ادامه یافت. آنها به منازعات مذهبى پایان داده و شیعه را مذهب رسمى كشور اعلام نمودند و تمام اقوام ایرانى را متحد و حكومت ملوك الطوایفى را از ایران برچیدند. پیش از تأسیس سلسله صفویه، منطقه‏اى كه به عنوان استان ارجان شناخته مى‏شد به دو منطقه پشتكوه (كهگیلویه و بویراحمد) و زیر كوه تقسیم مى‏شد.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">از دوران شاه طهماسب اول (984ـ930) مملكت ایران به 13 ایالت تقسیم و ایالت ارّجان كه قبلاً ضمیمه فارس بود، مجزا شد و به عنوان ایالت كهگیلویه رسما به صورت حاكم نشینى مستقل درآمد و یكى از ایالتهاى مهم كشور را تشكیل داد. در دوره صفویه، بزرگان طوایف قزلباش صاحبان واقعى قدرت بودند و مأموران عالى رتبه دربارى و حكام ایالات از میان آنان برگزیده مى‏شدند. به همین مناسبت بخشى از ایل افشار كه یكى از ایلات تشكیل دهنده قزلباش بود به ایالت كهگیلویه منتقل شد و سران این ایل تا 1005 ه .ق زمام امور كهگیلویه را در دست داشتند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در دوره 243 ساله حكومت صفویه، سلاطین این سلسله براى منطقه كهگیلویه و بویراحمد اهمیت شایانى قایل بودند. این امر به دلیل موقعیت سوق الجیشى این منطقه از یك سو و استعداد و توان رزمى و نظامى مردم دلاور آن در حراست از میهن از سوى دیگر بوده است و به همین دلیل بیش از هفتاد سال یعنى از سال 930 تا 1005 ه .ق حاكمیت این منطقه را به سران افشار كه مورد اعتماد كامل دستگاه سلطنت بود، سپردند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">ظهور قلندر در كهگیلویه و بویراحمد</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در سال 985 ه .ق شاه اسماعیل دوم به نحو مرموزى به قتل رسید و فرزندش سلطان محمد میرزا (معروف به سلطان محمد خدابنده) جاى او را گرفت. در این اثنا فردى در میان مردم كهگیلویه ظاهر شد و ادعا كرد كه شاه اسماعیل دوم به قتل نرسیده و شاه اسماعیل واقعى خود اوست كه توانسته به نحوى از توطئه قتل، جان سالم بدر برد. مردم منطقه كهگیلویه حرف او را باور كردند و به دور او گرد آمدند و سپاهى عظیم تشكیل دادند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">این امر منجر به شورشى عظیم گشت كه در آن حداقل چند تن از حكام كهگیلویه از جمله خلیل خان و دو پسرش به نام رستم بیك و على سلطان به قتل رسیدند. همین كه خبر كشته شدن حكام و تصرف مجدد دهدشت به دست قلندر به گوش سلطان محمد خدابنده رسید، اسكندر خان برادر زاده خلیل خان را به حكومت كهگیلویه منصوب و او را به دفع فتنه قلندر مأمور ساخت. همچنین امت خان، بیگلر بیگى فارس و امراى ذوالقدر را به كمك اسكندر خان، مأمور ساخت.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">اسكندر خان با كمك این نیروها توانست طایفه افشار را كه متفرق و آواره شده بودند گرد آورده و سازمان دهد و به دهدشت كه مقر قلندر بود حمله كند. در این شرایط دهدشت به محاصره قواى اسكندر خان در آمد و هواداران قلندر به تدریج از اطراف او پراكنده شدند. طوایف ذوالقدر كه از تنهایى قلندر آگاه شده بودند توانستند وارد شهر شوند و به قلع و قمع هواداران وى بپردازند و قلندر را دستگیر كنند. آنها قول داده بودند كه او را زنده به دربار صفوى بفرستند، اما افراد طایفه افشار كه به دلیل حوادث قبل و رفتار قلندر با آنها، خشم بسیارى از او در دل داشتند همین كه به او دست یافتند او را به قتل رساندند و سر او را به دربار شاه فرستادند. بدین گونه پس از حدود دو سال نبرد و كشته شدن چند تن از حاكمان و ریخته شدن خون صدها نفر از توده مردم، این غائله پایان یافت.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">اسكندر خان كه توانسته بود قلندر را از میان بردارد همچنان كهگیلویه را در دست داشت. اما دوران حكومت او چندان طول نكشید، زیرا جمعى از سران ایل افشار به شاهقلى بیگ فرزند خلیل خان مقتول حاكم سابق كهگیلویه پیوستند و او را به ریاست خود پذیرفتند و به تدریج وى را وادار به قتل اسكندر خان كردند. در این میان حسن بیگ فرزند عبدالطیف بیك افشار، ریاست و حكومت شاهقلى خان را به رسمیت نشناخت و خود ادعاى ریاست كرد. بدین گونه براى مدت چند سال نوعى بلاتكلیفى در امور حكومتى و مسائل منطقه به وجود آمد و شاهقلى خان و حسن بیك هر دو در امور ملاحظه مى‏كردند و منطقه به نحوى غیر رسمى میان آن دو تقسیم شده بود. در این اثنا حسن بیگ یا حسن خان افشار نیز سر به شورش برداشته بود و با دولت مركزى همكارى نمى‏كرد. در سال 998 ه .ق اگر چه شاه در تدارك حمله به تركان ازبك بود ولى قنبر خان شاملو را مأمور كهگیلویه كرد. با ورود قنبر خان، حسن خان، اظهار اطاعت كرد و با هدایا و پیشكشهاى شایسته و چند رأس اسب و استر به اتفاق قنبر خان وارد اصفهان شد و مورد عنایت شاه واقع گشت.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در غیاب حسن خان، شاهقلى خان و سایر خوانین كهگیلویه فرصت را غنیمت شمردند و به تحكیم قدرت خود پرداختند و حسن خان در بازگشت درگیر مبارزه با شاهقلى خان و سایر خوانین گردید. سرانجام در سال 999 ه .ق حسن خان افشار توانست پس از قتل شاهقلى خان، حكم ایالت كهگیلویه و بویراحمد را دریافت كند، اما ظاهرا وى با زوار كربلا بدرفتارى مى‏كرد و علاوه بر آن، هر كدام از احكام دربار را كه به نفع خود نمى‏دانست نادیده مى‏گرفت. در نتیجه شاه عباس، حسن خان را عزل و حكومت كهگیلویه را به امیر خان افشار كه پیش از آن حاكم كازرون بود، سپرد.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">بعد از حدود یك سال در سال 1004 عده‏اى از ایل افشار به ویژه طوایف اراشلو و كندورلو از اطاعت امیر خان سرپیچیدند و در رامهرمز كه در آن زمان یكى از قصبات كهگیلویه محسوب مى‏شد گرد آمدند و ابوالفتح بیگ نواده خلیل خان افشار را حاكم خود تعیین نمودند. شاه عباس، مهدیقلى خان شاملو حاكم شوشتر را مأمور سركوب آنها نمود كه در نتیجه بین رامهرمز و شوشتر بین طرفین نزاع درگرفت و مهدیقلى خان شكست خورد و شاه عباس در سال 1005 ه .ق حكومت كهگیلویه را به صورت ضمیمه فارس به الله وردى خان سپرد و او را مأمور تنبیه و تسلیم متمردان گردانید.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">الله وردى خان در كهگیلویه مشغول حل و فصل امور بود كه شاه عباس پیكى فرستاد و او را براى حمله به ازبك‏ها احضار كرد. الله وردى خان، ارچین سلطان را حاكم آنجا قرار داد و خود عازم شیراز گردید. در همین اثنا از كهگیلویه به او خبر رسید كه الوار كهگیلویه از اطاعت حاكم سرپیچى كرده و سر به شورش برداشته‏اند. الله وردى خان به سرعت عازم كهگیلویه شد و به سركوبى خوانین و شورشیان پرداخت و پس از برقرارى آرامش ارچین سلطان را عزل و حكومت كهگیلویه را به همدم بیگ سپرد.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در دوره حكومت همدم سلطان، در فاصله سالهاى 1006 تا 1012 ه .ق، ملا هدایت آرندى ادعاى مهدویت كرد و به قیامى سیاسى دست زد. وى قبل از آمدن به دهدشت مدتى نزد شیخ حبیب الله بصرى درس آموخته بود و توانست با اظهار برخى مطالب و برخى اقدامات به ظاهر خارق العاده، نظر مساعد عوام الناس منطقه را به خود جلب كند و از مریدان خود خواست در آرند معبدى برایش بنا كنند. به تدریج بر تعداد طرفداران او افزوده شد و مردم از مناطق مختلف كهگیلویه به دیدار او مى‏آمدند. وى براى مناطق مختلف كهگیلویه نماینده و حاكم گمارد، از جمله منطقه بلاد شاپور و چرام را به یكى از مریدان خود سپرد و كلیان (منطقه امام‏زاده سید طلحه كنونى) را به سلطان شاه كور آرندى بخشید.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">وقتى قضیه ملا هدایت به اطلاع همدم سلطان رسید به یكى از ملازمان خود دستور داد تا بساط او را برچیند. مأمور همدم سلطان موفق شد با تدبیر و تزویر ملا هدایت را به دهدشت به حضور همدم سلطان ببرد. در دهدشت ملا هدایت را بر گاو سوار كردند و بعد از گرداندن در شهر او را به قتل رساندند. بدین گونه قیام ملا هدایت به پایان آمد و از این تاریخ به بعد مردمان منطقه كهگیلویه و بویراحمد تحت ریاست همدم سلطان به آرامش نسبى دست یافتند. گذشته از این، در دوره صفویه هرگاه منطقه كهگیلویه از امنیت داخلى برخوردار بود، نه تنها در حل مسائل مهم داخل مملكت اثر چشمگیر داشتند، بلكه در جنگ‏هاى خارجى و نبرد با بیگانگان و براى حفظ استقلال و تمامیت كشور نیز خدمات شایان توجهى انجام داده‏اند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">براى مثال در جریان حوادث سال 1031 كه امام قلى خان توانست جزایر قشم، هرمز و متعلقات آنها را از پرتغالى‏ها باز پس گیرد، نیروهاى دلیر منطقه كهگیلویه و بویراحمد حضور مؤثرى داشتند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">هجوم افغانهابه كهگیلویه و بویراحمد</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در اواخر دوره صفویه و در زمان سلطنت شاه سلطان حسین (1105ـ1135 ه .ق) كه حكومت این خاندان به نهایت ضعف رسیده بود، محمود افغان تصمیم به حمله به اصفهان پایتخت صفویه گرفت و سرانجام در سال 1135 موفق به تصرف اصفهان و عزل شاه سلطان حسین گردید. در این میان طوایف ساكن كهگیلویه نیز گذشته از داعیه دفاع از وطن، به دلیل شیعه بودن خاندان صفوى از آنها حمایت مى‏كردند. زمانى كه محمود افغان مشغول محاصره اصفهان بود، على قلى بیگ كه علاوه بر وزارت شیراز، بیگلربیگى كهگیلویه را نیز عهده‏دار بود، دستور یافت كه به جمع آورى سپاه بپردازد و به سوى اصفهان حركت كند. سپاه سه هزار نفرى كهگیلویه به سوى اصفهان رهسپار بود كه در حوالى كوه‏هاى اورچینى به ساربانان افغان برخوردند و طى زد و خوردى حدود دو هزار شتر آنها را تصاحب نمودند. چند روز بعد از این نبرد دو باره خبر رسید كه خان كهگیلویه و بویراحمد با ده هزار سوار براى نبرد با محمود افغان به سوى اصفهان حركت كرده است. با ورود سپاه كهگیلویه به عرصه جنگ، محمود افغان تصمیم گرفت فرماندهى حمله به این سپاه را شخصا به عهده بگیرد. در جنگى كه بین این دو نیرو درگرفت سپاه كهگیلویه با تحمل حدود دو هزار نفر قربانى، ناگزیر به عقب نشینى شد. محمود افغان بعد از تسخیر اصفهان در سال 1136 با سپاهى عظیم به كهگیلویه تاخت. ایلات لر در این مسیر تعداد زیادى از سپاهیان او را به قتل رساندند، اما محمود همچنان به هجوم خود ادامه داد تا به دهدشت رسید. سكنه دهدشت متوارى شدند و در بهبهان استقرار یافتند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">محمود از دهدشت گذشت و به محاصره بهبهان پرداخت. بهبهان در این هنگام مركز قواى كهگیلویه محسوب مى‏شد. بنابراین تصرف این شهر، مقدمه و شرط لازمى براى مطیع كردن ایلات كهگیلویه به حساب مى‏آمد. مقاومت میرزا قوام الدین طباطبایى كلانتر بهبهان از یك سو و حمایت دلیرانه ایلات كهگیلویه و بویراحمد از وى و حملات پى در پى آنها بر سپاهیان محمود و قطع راههاى ارتباطى آنها موجب شد كه محمود افغان پس از چندین ماه محاصره بهبهان، كارى از پیش نبرد و با دادن كشته‏هاى بسیار، عملاً شكست خود را بپذیرد و با سرشكستگى به اصفهان باز گردد. محمود بر اثر این واقعه، كینه مردم این خطه را به دل گرفت و همواره مصمم بود كه انتقام این شكست خفت بار را بگیرد. از این رو در سال 1137 ه .ق به امام قلى خان شاملو والى لارستان فرمان داد كه با تمام قوا براى تنبیه مردم كهگیلویه و تسخیر بهبهان عزیمت كند. امام قلى خان نیز با سپاهى عازم منطقه شد و به محاصره بهبهان پرداخت. ولى این بار نیز مقاومت مردم دوران محاصره را طولانى كرد. سرانجام امام قلى خان نیز در مأموریت خود شكست خورد و دست از محاصره بهبهان كشید.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">دوره افشاریه</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در سال 1149 ه .ق، در حالى كه هنوز چند ماهى از سلطنت نادر نگذشته بود، علیمردان خان از سران ایل چهار لنگ بختیارى، با بهره‏گیرى از علاقه مردم به خاندان صفوى، آنها را بر ضد نادرشاه تحریك كرد و سر به شورش برداشت. نادر شاه در جهت سركوب این شورش از نیروهاى كهگیلویه و بویراحمد كمك خواست و آنها توانستند این شورش را سركوب كنند. در سال 1152 ه .ش نادر شاه به سپاه كهگیلویه و بویراحمد دستور داد كه براى سركوبى خدایار خان عباسى در سند هندوستان، به سپاه او ملحق شوند. خدایار خان زمین‏دار سند بود و با آنكه پس از تصرف هندوستان، سند نیز جزو مملكت ایران محسوب مى‏شد، خدایار خان از اطاعت نادر شاه سر باز زد. از این رو نادر شاه تصمیم به حمله گرفت و به كمك نیروهاى دلیر كهگیلویه و بویراحمد خدایار خان را شكست داد. نیروهاى كهگیلویه و بویراحمد در نبردهاى نادر شاه با دولت عثمانى نیز او را یارى دادند و در این جنگ شجاعت بسیارى از خود نشان دادند، به گونه‏اى كه در عقب راندن نیروهاى عثمانى نقش چشمگیرى داشتند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">دوره زندیه</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">پس از مرگ نادر شاه در سال 1160 ه .ق، كشمكش و نبرد میان مدعیان قدرت آغاز شد. سرانجام كریم خان زند در سال 1163 ه .ق، به سلطنت رسید. اما آزاد خان افغان، فتحعلى خان افشار و محمد حسن خان قاجار در مقام مهمترین مدعیان قدرت تا سالها با كریم خان زند به نبرد پرداختند. در طول این مبارزات، كریم خان كه بیش از پیش به موقعیت استراتژیكى منطقه كهگیلویه و بویراحمد پى برده بود و این منطقه را شاهرگ حیاتى راههاى ارتباطى خوزستان، بختیارى، لرستان به حساب مى‏آورد، تسلط بر این سرزمین را هدف مهم سیاسى نظامى خود قرار داد و در صدد بود تا در اولین فرصت به این هدف خود دست یابد. در سال 1170 ه .ق كه دو تن از حریفان كریم خان به نامهاى آزاد خان و محمد حسن خان در ارومیه درگیر جنگ با همدیگر بودند، كریم خان فرصت را براى پرداختن به امور كهگیلویه مناسب دید. از این رو در بهار سال 1170 سپاه زند ابتدا به خوزستان رفت و طایفه بنى كعب و رئیس آنها شیخ عثمان را تسلیم كرد و پس از آن به سرعت جبهه دوم لشكر كشى را با هجوم به سوى بهبهان گشود.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">كلانترى بهبهان در این زمان در دست میرزا على رضا خان طباطبایى بود كه پس از میرزا قوام الدین به این سمت منصوب شده بود. میرزا علیرضا گرایش به خاندان افشار داشت و از اوامر كریم خان اطاعت نمى‏كرد. علاوه بر این، بهبهان در این ایام مركز الوار و كوه نشینان كهگیلویه محسوب مى‏شد كه بعد از مرگ نادر شاه همواره حكومت‏ها را به مبارزه مى‏طلبیدند. بالاخره سپاه زند بهبهان را محاصره كرد. كریم خان پس از محاصره شهر، قاصدى فرستاد و وعده خوش رفتارى و تأمین جان به آنان داد ولى فرمانده نیروهاى لر پیشنهاد كریم خان را رد كرد، در نتیجه كریم خان بر شدت حملات خود افزود. اما پس از چندین ماه نتوانست شهر را تصرف كند. تا اینكه در زمستان سال 1170 ه .ق یكى از سران نیروى بهبهان به نام رئیس على رضا قنواتى، كه ظاهرا با میرزا على رضا طباطبایى عداوت داشت، محرمانه با اردوى زند سازش كرد و شب هنگام كنترل قسمتى از حصار شهر را به نیروى كریم خان وا گذاشت و بدین گونه شهر به تصرف نیروهاى زند در آمد. میرزا على رضا خان به شیراز تبعید شد و قنواتى به پاس خدمتش، لقب «خانى» دریافت كرد و به جاى او منصوب شد.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در سال 1178 ه .ق كه كریمخان زند از فارس به شیراز مى‏رفت، اهالى لیراوى [شامل طیبى و بهمئى و لیراوى] اظهار اطاعت نكردند، كریمخان دستور سركوبى آنها را داد، لیراویها مجبور شدند، به طرف ماهور میلاتى مهاجرت كنند، قشون كریمخان به تعقیب آنها رفت، برخى را كشتند، اموالشان را بردند و بعضى را اسیر كردند و اسیران را در چهار فرسخى بهبهان كنار رودخانه خیر آباد، به خان زند عرضه داشتند، وى حكم قتل آنها را صادر كرد و از سرهاى آنها كله منارى را بر پا نمود. سپس از راه باشت و فهلیان و دشمن زیارى ممسنى و قریه خلار گذشته و در ماه صفر سال 1179 وارد شیراز گردید. كریمخان زند كوه گیلویه را به دو قسمت زیر كوه و پشتكوه تقسیم كرد، قسمت زیر كوه را ضمیمه بهبهان نمود و اداره آن را به علیرضا قنواتى بهبهانى سپرد، قسمت پشتكوه را به هیبت الله خان كه از یاران قدیمى و كلانتر باشت و باوى كوه گیلویه بود واگذار كرد. خشونتى كه كریمخان درباره لیراویها نشان داد، نظیرش حتى در دوران نادرى نیز دیده نشده است. از سالهاى 1204 به بعد كه میان لطفعلى خان آخرین شاه زند و آقا محمد خان قاجار نبرد قدرت در جریان بود، نیروهاى ایل بویراحمد به فرماندهى كى ملك و فرزندانش و محمد على خان برائى از شاه زند حمایت مى‏كردند. اما سران بویراحمدى‏ها همین كه آثار شكست را در سپاه زند مشاهده كردند و آینده آنان را تاریك دیدند، در اولین فرصت در شیراز به حضور خان بابا خان كه در این موقع ولیعهد و والى فارس بود، رسیدند و همبستگى خود را اعلام كردند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">دوره قاجاریه</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">دوره قاجاریه در سال 1209 ه .ق با شكست قطعى لطفعلى خان زند و سرنگونى بقایاى زندیه به دست آقا محمد خان قاجار و به سلطنت رسیدن وى آغاز مى‏شود. پس از آنكه آقا محمد خان در سال 1211 به قتل رسید، فتحعلى شاه توانست با تدبیر و كمك حاج ابراهیم خان كلانتر بر مدعیان سلطنت غلبه یابد و به سلطنت برسد. حاج ابراهیم خان كه در مقام صدر اعظم در دستگاه سلطنت قدرت فراوان داشت، بسیارى از منسوبان خود را به مناصب سیاسى گمارد. از جمله در سال 1213، حكومت كهگیلویه را به برادرش محمد حسین خان سپرد. بعد از اینكه فتحعلى شاه در سال 1215 نسبت به حاج ابراهیم خان صدر اعظم خشمگین شد وى را به قتل رساند، در پى آن تمام بستگان وى را كه عهده دار مناصبى در امور حكومتى بودند عزل و یا به قتل رساند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در پى این سیاست، فتحعلى شاه، على خان آقاى قاجار را مأمور قتل محمد حسین خان كرد. پس از قتل محمد حسین خان، امور دیوانى كهگیلویه به میرزا سلطان محمد خان سپرده شد. این وضعیت تا سال 1217 ادامه داشت و در این مدت برخورد خاصى میان سران كهگیلویه و حكام دولتى پیش نیامد. در سال 1217 حكومت كهگیلویه و بهبهان به صادق خان آقاى قاجار سپرده شد. در حدود سال 1218 برخوردى میان صادق خان و سران كهگیلویه اتفاق مى‏افتد، بدین گونه كه صادق خان بدون هماهنگى با حكومت مركزى، سران كهگیلویه و بهبهان را از جمله، محمد طاهر خان بویراحمدى، شریف خان بابویى، كریم خان دشمن زیارى و میرزا سلطان محمد خان بهبهانى و پسرش میرزا اسماعیل خان را به دهدشت فرا مى‏خواند و به اتهام طرح نقشه بر ضد حكومت مركزى آنان را از دو چشم كور مى‏كند. فتحعلى شاه پس از اطلاع از این واقعه، صادق خان را از حكومت كهگیلویه و بویراحمد عزل و تمام مواجب و رسوم او را قطع كرد و حكومت كهگیلویه را كلاً به میرزا سلطان محمد خان تفویض كرد.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">میرزا سلطان محمد خان تا پایان عمر به حكومت كهگیلویه و بهبهان منصوب بود و پس از وفات او پسرش میرزا منصور خان جاى او را گرفت و كلیه امور حكومتى را به برادر كوچكتر خود میرزا قوما سپرد. در جنگى كه بین میرزا منصور خان و دامادش نجفقلى میرزا در گرفت دست میرزا منصور خان از امورات حكومتى كوتاه گشت و او و عیالش به شیراز تبعید شدند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">اما بعد از چندى میرزا منصور خان با همكارى و مساعدت سران كهگیلویه، حكومت كهگیلویه و بهبهان را دوباره به دست گرفت و تا پایان عمر فتحعلى شاه و حتى چند سال در دوران محمد شاه، این سمت را به عهده داشت. بعد از مرگ وى فرزندش میرزا سلطان محمد خان دوم جانشین پدر شد و امور حكومتى را به عموى خود میرزا قوام واگذاشت.</p> text/html 2014-05-02T08:07:14+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس باز هم پیشینه تاریخی استان (قسمت اول) http://capitalnature.mihanblog.com/post/33 <h2 style="text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 25px; margin-bottom: 0.6em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; line-height: 23.654399871826172px;"><span class="mw-headline" id=".D9.88.D8.AC.D9.87_.D8.AA.D8.B3.D9.85.DB.8C.D9.87">وجه تسمیه</span></h2><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در رابطه با وجه تسمیه كهگیلویه و بویراحمد نظرات گوناگونى ارائه شده است كه در زیر به برخى از آنها اشاره مى‏شود: بعضى مورخین نوشته‏اند، گیلویه فرزند مهرگان فرزند روزبه سردارى از عشایر ناحیه خمایگاه سفلى از ولایت اصطخر، حومه كنونى شهر اردكان فارس بود كه به نزد «سلمه» پادشاه «رم زمیجان» یا زنیجان آمد و به خدمتگزارى پرداخت. چون سلمه مرد، گیلویه موقعیت را مناسب دید و آنجا را به تصرف خود درآورد و خود را پادشاه رم زمیجان نامید و از آن به بعد نام گیلویه بر این منطقه نهاده شد.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">گیلویه به معنى زالزالك وحشى است و علت را وجود زالزالك فراوان در منطقه مى‏دانند. كهگیلویه به معنى كوه گیلو مى‏باشد و بعضى نیز آنرا به نام كوه گیلویه، كوه شاهان و یا كوهستان كیان دانسته‏اند و بویراحمد اشتقاق از طایفه «باوى» و كلمه «بوا» به معنى پشت بام و سقف جام و یا ریشه آن از كلمه مركب ى ـ ره ـ مد یعنى چشمه‏اى كه در راه ماد واقع است.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در تاریخ فارسنامه ناصرى كه توسط ابن بلخى تألیف شده مناطق زیدون، دو دانگه، قالند، منصوریه بهبهان، لیراوى، دشتستان بوشهر، جانكى بختیارى و دشمن زیارى ممسنى از منضمات قبلى كهگیلویه دانسته است و در دوره معاصر از نظر تقسیمات كشورى كهگیلویه شهرستانى تابع فارس و مركز آن تل خسرو بوده است.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">پس از آنكه تل خسرو توسط تفنگداران بویراحمدى در سال 1322 ه .ش غارت و به ویرانى گرائید اولین سنگ بناى یاسوج به زمین زده شد و استان كهگیلویه و بویراحمد از فارس جدا و به خوزستان منضم گردید، غائله جنوب كه در سال 1343 خاتمه پذیرفت این استان به صورت فرماندارى كل مستقل در آمد و شهرستان یاسوج بنا به موقعیت سیاسى، مركز فرماندارى كل گردید.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در سال 1352 مركز ادارى و سیاسى به یاسوج انتقال یافت. سرانجام بر حسب تصویب تقسیمات كشورى وزارت كشور در سال 1356 كهگیلویه و بویراحمد به استان تبدیل شد.</p><h2 style="text-align: justify; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 25px; margin-bottom: 0.6em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; line-height: 23.654399871826172px;"><span class="mw-headline" id=".D8.B1.D9.88.DB.8C.D8.AF.D8.A7.D8.AF.D9.87.D8.A7_.D9.88_.D8.AD.D9.88.D8.A7.D8.AF.D8.AB_.D8.AA.D8.A7.D8.B1.DB.8C.D8.AE.DB.8C_.D8.AF.D8.B1_.D8.A7.D8.AF.D9.88.D8.A7.D8.B1_.D9.85.D8.AE.D8.AA.D9.84.D9.81">رویدادها و حوادث تاریخی در ادوار مختلف</span></h2><h3 style="text-align: justify; border-bottom-style: none; font-size: 22px; color: rgb(34, 34, 34); margin-bottom: 0.3em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; line-height: 23.654399871826172px;"><span class="mw-headline" id=".D9.82.D8.A8.D9.84_.D8.A7.D8.B2_.D8.A7.D8.B3.D9.84.D8.A7.D9.85">قبل از اسلام</span></h3><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">منطقه‏اى كه امروزه استان كهگیلویه و بویراحمد نام دارد، از دیرباز مسكونى بوده است. آثارى كه به دست آمده نشان مى‏دهد كه از هزاران سال پیش، اقوام عیلامى بابلیها، كاسیها و انسانهاى دیگر در این خطه مسكن داشته‏اند چنانچه ایالت انزان (انشان) عیلامى به مركزیت شهر انشان در بیضا امروزى شامل سراسر استان كهگیلویه و بویراحمد، سپیدان، ممسنى و حتى بعضى از بنادر خلیج فارس بود.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">دوره هخامنشى</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">پارسیان (لرها) صدها سال پیش از میلاد مسیح از آسیاى میانه به سوى جنوب دریاچه ارومیه و مناطق امروزى محل سكونتشان حركت نمودند. پس از مدتى اقامت در این مناطق سلسله قدرتمند هخامنشیان را به وجود آوردند. آنها مادها، كاسیها و عیلامیها را به مدتهاى مدیدى زیر سلطه و نفوذ خود داشتند. ویل دورانت مؤلف تاریخ تمدن بشر چنین مى‏نویسد: «كورش جوان فرماندار ولایت انشان &nbsp;كه در فرمان مادیان بود، علیه شاه ستمگر اكباتانا قیام كرد، و خود مادیان از پیروزى وى بر این مرد خود كامه شاد شدند و به شاهى او خوشنود گشتند و پس از آن دولت پارس رفته رفته كارش به جایى رسید كه تمام شرق نزدیك را به زیر فرمان خود درآورد. او با همكارى قوم پارس (كهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، خوزستان شمالى، بخش‏هاى پراكنده دیگر در غرب و جنوب غربى و فارس امروزى) با كشور گشائیهاى حیرت‏انگیز خود به عنوان بزرگترین پهلوان و مدبرترین فرمانرواى عالم باستان بر نیمى از كره زمین مسلط شد.»</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">كورش نیز مانند اسكندر امپراطورى بزرگى را به چنگ آورد ولى پیش از اینكه فرصت سازمان دادن به آن را پیدا كند اجل آن امپراطورى را از چنگش بیرون آورد. بعد از آن داریوش به حكومت رسید و با آن همه فتوحات دوران عزت به پایان رسید. داریوش اول در حالیكه آخرین نغمه عظمت ایران را مى‏سرود در اثر بیمارى درگذشت و پس از او شاهان نالایقى بر تخت نشستند تا اینكه اسكندر مقدونى یگانگى و قدرت امپراطورى هخامنشى را با هجوم خود درهم شكست. اسكندر در سال 331 ق.م پس از درهم شكستن نیروى داریوش سوم، با سپاه عظیم خود از شوش براى تسخیر پرس پولیس (استخر) و به دست آوردن گنجینه ‏هاى شاهان هخامنشى به حركت درآمد و به دامنه كوه‏هاى صعب العبور كهگیلویه كه معبر پرس پولیس شناخته مى‏شد رسید.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">در اینجا اسكندر قشون خود را به دو قسمت تقسیم كرد. قسمتى از لشكر را به فرماندهى پارمن یون از راه جلگه (یعنى نواحى بهبهان و ممسنى) به طرف پارس فرستاد و خود به همراه تعداد دیگرى از سپاهیان، راه كوهستانى را كه به درون پارس امتداد مى‏یافت در پیش گرفت.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">اسكندر منطقه كوهستانى كهگیلویه را از نظر نظامى منطقه‏اى استراتژیك مى‏دانست و معتقد بود كه پارسیان ممكن است سپاهیان و تجهیزات خود را در این منطقه استقرار دهند و منتظر ورود او شوند و از پشت سر به او حمله كنند. به این دلیل تصمیم گرفت از طریق كهگیلویه به پارس حمله و ضمن در هم شكستن مقاومت آنها این خطر را بر طرف كند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">بالاخره اسكندر در دربند پارس كه معبرى است تنگ و صعب العبور با مردم كهگیلویه درگیر شد. محققان در مورد محل دقیق این معبر اختلاف نظر دارند. این معبر را برخى تنگ تكاب، برخى تنگ پیرزا یا تنگ نالى و برخى دیگر تنگ تامرادى و تنگ مهریان، كه هر کدام معبرهایى صعب العبور هستند، دانسته ‏اند. به هر حال آریو برزن، سردار دلیر ایرانى، با بیست و پنج هزار سپاهى ارتفاعات دو لبه معبر را اشغال كرده و مترصد ورود اسكندر به معبر بود. هنگامى كه سپاه اسكندر به نقطه‏اى از معبر وارد شد كه از نظر نظامى مطلوب آریو برزن بود، آریو برزن دستور حمله داد. طوفان تیر و سنگ فلاخن بر مقدونیان باریدن گرفت. سنگ‏هاى عظیمى كه از بالاى كوه به درون معبر غلطانده مى‏شد، گروه گروه از سپاهیان اسكندر را به هلاكت مى‏رساند. آنها در موقعیت بسیار وخیمى قرار گرفته بودند و حتى تلاش آنها به منظور اینكه خود را به سپاهیان ایرانى برسانند و جنگ تن به تن را آغاز كنند ناكام ماند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">اسكندر كه به واسطه بى مبالاتى دربار ایران توانسته بود بدون دادن هیچ تلفاتى از دربندهاى كیلیكیه و سوریه به راحتى بگذرد، مى‏پنداشت كه از این دربند هم به همان سادگى خواهد گذشت. از این رو بى‏محابا قشون خود را وارد معبر كرد، اما مقاومت دلیرانه و مدبّرانه سكنه كهگیلویه به او نشان داد كه اشتباه كرده و در بن‏بستى نظامى گرفتار آمده است؛ زیرا امكان پیشروى نداشت و پذیرش عقب نشینى هم برایش دشوار بود.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">سرانجام وى ناگزیر سى استاد (یك فرسنگ) عقب نشینى كرد و به جلگه برگشت و با مشاوران خود به شور نشست. برخى از آنان راه ماد را براى رسیدن به پارس پیشنهاد كردند، ولى چون اجساد كشتگان آنها در داخل تنگ بر زمین مانده بود اسكندر این پیشنهاد را نپذیرفت.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">همچنین از برخى از اسرایى كه در حوالى جلگه به اسارت گرفته شده بودند، تحقیقاتى به عمل آوردند و سرانجام با تهدید و تطمیع كوره راهى را نشان دادند كه بدان وسیله قشون اسكندر مى‏توانستند از پشت به سپاه آریو برزن حمله كنند. اسكندر در پاس سوم شب، مخفیانه و بدون اینكه شیپور حركت را به صدا درآورد، با اسلحه‏دارها و دسته‏اى كه «آژما» نام داشت حركت كرد و پس از دو شب و یك روز با تحمل مشكلات فراوان در باد و برف و سرما از جنگل‏ها و صخره‏ها گذشت و به قله كوه رسید و نبرد شروع گردید.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">دیگر سپاهیان اسكندر كه در جلگه مستقر بودند، طبق دستور قبلى، همین كه از شروع نبرد مطلع شدند به معبر حمله كردند. سپاه آریو برزن از هر سو مورد حمله و محاصره قرار گرفت، برخى از آنان كشته و زخمى و برخى فرارى شدند. در این احوال آریو برزن با چهل نفر سوار و پنج هزار پیاده به سپاه دشمن حمله كرد و با تلفات زیادى كه بر آنان وارد ساخت موفق شد از میان سپاه مقدونى بگذرد و حلقه محاصره را بشكند. او مى‏خواست خود را به پایتخت برساند و قبل از رسیدن مقدونى‏ها آن را اشغال و حفاظت كند. اما قشونى كه اسكندر از طریق جلگه به سوى پارس اعزام كرده بود، سد راه او گردید.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">آریو برزن در وضعى پر مخاطره قرار گرفت، زیرا نه مى‏توانست به پایتخت برسد و نه تسلیم را با شرافت و جوانمردى خود سازگار مى‏دید. از این روى چندان جنگید تا خود و همسنگرانش شرافتمندانه به خاك افتادند. در نهایت اگر چه اسكندر موفق شد سلسله هخامنشى را براندازد و پایتخت آنها را ویران سازد، اما در این میان سكنه كهگیلویه در آن روزگار برگى زرّین از غیرت و شجاعت و ایثار از خود برجاى گذاشتند. در این میان اهالى بر این اعتقاد هستند كه گور آریو برزن در دشت ریم كهگیلویه كه اكنون دشت روم گفته مى‏شود در محلى بنام تنگارى در جنوب ارتفاعات تل خسروى است كه پیر بلدك یا پیر بلیطك نام دارد بعد از آن ایران به مدت حدود ششصد سال در دو سلسله سلوكیها و اشكانیان دوران طلایى قبلى خود را از دست داد. سرزمین كهگیلویه باستان به عنوان جزئى از آن كل نابسامان، در محل زیر فرمانروایى بلا منازعه دو سلسله سلوكى و اشكانى قرار نگرفت.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">دوره اشكانیان</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">نظام حكومتى در این دوره، تمركز دوران هخامنشى را از دست داد و به ملوك الطوایفى گرایید. ایران در آن زمان به چند دولت كوچك‏تر از جمله ارمنستان، ماد، آدیابن، پارس، خوزستان، اصفهان، رى، كرمان، یزد، باختر و بعضى قسمت‏هاى هند تقسیم شده بود. این ممالك در امور داخلى استقلال داشتند و مذهب و عادات و سلسله پادشاهى آنها محفوظ بود. منطقه كهگیلویه در این دوره باید جزء دولت پارس بوده باشد اما از تحقیقات پروفسور فراى (Frye) این گونه استنباط مى‏شود كه كهگیلویه در ساتراپ الیمائید قرار داشته است. ساتراپ الیمائید قسمت اعظم ایلام باستان را در بر مى‏گرفت، زیرا بیشتر خوزستان در این موقع از آن جدا شده بود. تمدن یونانى كه به دست اسكندر و جانشینانش به ایران وارد شد، در ایران نفوذ چندانى نیافت. به ویژه با توجه به ملوك الطوایفى بودن دوره اشكانیان و آزادى و استقلال مناطق مختلف در حفظ آداب و آیینشان و نبودن مذهب رسمى فراگیر، مى‏توان گفت كه سكنه كهگیلویه قسمت عمده عقاید و رسوم خود را كه از دوره هخامنشیان به ارث برده بودند، همچنان حفظ كردند.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">دوره ساسانیان</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">دوران اشكانى در ایران و طرز حكومت آنان باعث عدم ثبات نظم اجتماعى گردید و نیاكان عشایر كنونى بویراحمد و كهگیلویه قدیم با همسایگان خود متحد شده و به یارى اردشیر ساسانى شتافتند و در سال 224 میلادى اردوان پنجم آخرین پادشاه سلسله اشكانى و نیروهاى او را در خطه بویراحمد و كهگیلویه از دم تیغ گذرانیدند و در سال 226 میلادى با تاجگذارى رسمى اردشیر سلسله تواناى ساسانى تشكیل شد.</p><p style="text-align: justify; margin: 0.4em 0px 0.5em; line-height: 1.5em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; font-size: 17px;">با تشكیل سلسله ساسانى اردشیر نظام ملوك الطوایفى دوران اشكانى را برانداخت و به جاى آن تشكیلاتى متمركز و منحصر به فرد بر اساس دیانت به وجود آورد. واقع شدن كوه‏گیلویه بین شهرهاى مهم و معتبر ساسانى مانند شهر گور (فیروزآباد فارس)، بیشابور كازرون و دیگر آبادیهاى فارس از یك طرف و كوره اردشیر خوره، كوره شاپور خوره، كوره ارجان و ناحیه رامهرمز، هوجستان و اجار ساسانى (اهواز و گندى شاپور) از طرف دیگر، باعث شد تا این سرزمین مورد توجه ساسانیان قرار گیرد. مطابق برخى نوشته‏ها، در روزگار اشكانیان ولایت استخر و ولایت بازرنگ &nbsp;در استان کهگیلویه و بویراحمد محل فرمانروایى و قدرت فكرى، مذهبى، روحانى و ادارى «آذربانان» پارس یعنى اجداد اردشیر ساسانى بوده است كه به نگهبانى معابد آناهیتا اشتغال داشته‏اند و خانواده درجه اول و نیمه مستقل پارس بوده‏اند و تا كوره اردشیر خوره دوره ساسانى یعنى حدود سواحل دریاى پارس قدرت روحانى و ادارى داشته ‏اند. گروهى از محققان معتقدند كه خاندان اردشیر در ولایت بازرنگ بومى نژاد بوده و از آنجا برخاسته‏ اند و به «داراب گرد» و نواحى كوره «شاپور خوره» رفته ‏اند. آثار بر جاى مانده در كهگیلویه قدیم و بویراحمد نشان مى‏دهد كه در دوران ساسانى این منطقه بیش از هر جاى دیگر آباد بوده و در همه زمینه ‏ها به مدت صدها سال پیشاهنگ ایران بوده است. بنا به روایتى كه از استرابو (استرابوان) جغرافیدان نقل شده است، در آن هنگام، قباد ساسانى اركان را در قسمت دشت سرزمین استان فعلى كهگیلویه و بویراحمد بنا نهاد و نام قباد خُره را بر آن نهاد.</p><h3 style="text-align: justify; border-bottom-style: none; font-size: 22px; color: rgb(34, 34, 34); margin-bottom: 0.3em; font-family: tahoma, Arial, 'Trebuchet MS'; line-height: 23.654399871826172px;"><br></h3> text/html 2014-04-10T12:54:51+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس برخی یافته های تاریخی من http://capitalnature.mihanblog.com/post/31 <div style="text-align: justify;">چندی پیش با مطالعه تاریخ ابن اثیر متوجه شدم که کی خسرو کیانی در منطقه ای تحت عنوان کوهستان حکومت میکرده و با بررسی و جستجوی بیشتر در همین کتاب تاریخ و ارزیابی موقعیتهای جغرافیایی نوشته شده از کوهستان که انرا در همسایگی اصفهان و فارس عنوان کرده بود به این نتیجه رسیدم که منظور از کوهستان همین منطقه کهگیلویه و بویراحمد کنونی می باشد.</div><div style="text-align: justify;">در جایی از همین مجموعه کتب تاریخی نیز گفته شده که در بخشی از تاریخ ایران فرمانروایانی از کوهستان بر ایران حکومت می کرده اند که در اینجا نیز میتوان دریافت که منظور از کوهستان همین منطقه کهگیلویه و بویراحمد کنونی می باشد.</div><div style="text-align: justify;">والبته در برخی کتب ، اسناد و منابع تاریخی نیز محل تشکیل حکومت ایلامیان منطقه کوهستان ذکر شده و با بررسی موقعیت های ذکر شده در همین منابع و البته با کشف گورستان ایلامی دهنو در شهر یاسوج این احتمال &nbsp;در خصوص منطبق بودن این منطقه با کوهستان &nbsp;به یقین تبدیل میشود.</div><div style="text-align: justify;">از طرفی با کمی دقت خواهیم دید که تنها استانی که کلمه کوه را &nbsp;در نام خود جای داده استان کهگیلویه و بویراحمد است . کهگیلویه یا کهجیلویه به معنی کوهستانی است که تحت حکومت، فرمانروایی یا پادشاهی جیلویه بوده و قطعا این نام هم مانند هزاران نام دیگر در این استان که در تاریخ و اساطیر ایران نیز آمده اند بی دلیل نبوده.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">در آینده مطالبی مربوط به این پست را دقیقا به همانگونه که در منابع ذکر شده اند و بطور کامل به همراه نام منابع منتشر خواهم کرد.</div> text/html 2013-11-04T18:38:11+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس تصاویر دیدنی از یاسوج http://capitalnature.mihanblog.com/post/30 <P align=center><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.fardanews.com/fa/news/259013/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1" data-ved="0CAgQjRwwADhR"><IMG style="MARGIN-TOP: 78px" id=irc_mi src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1392/2/4/145945_402.jpg" width=595 height=414></A></P><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.fardanews.com/fa/news/259013/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1" data-ved="0CAgQjRwwADhR"> <P align=center></A><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.fardanews.com/fa/news/259013/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1" data-ved="0CAgQjRwwADhR"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><IMG src="http://www.freelens.com/files/bilder_galerie/Yasuj.jpg" width=527 height=422></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><IMG src="http://www.shusha.ch/wp-content/uploads/2009/08/park_yasuj-nacht.jpg" width=525 height=410></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center><STRONG><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">طبیعت یاسوج</FONT></STRONG></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><IMG src="http://sama1112.persiangig.com/image/yasouj/771.jpg" width=529 height=329></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center><STRONG><FONT size=3 face="georgia,times new roman,times,serif">نمایی از کوه دنا</FONT></STRONG></DIV> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><IMG src="http://www.gsi.ir/geoturism/fa/state/kohkiloye/Pen1/Images/Main.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><BR></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">سد شاه قاسم در حدود فاصله ی 7 کیلومتری از شهر</FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" align=center><IMG src="http://media.farsnews.com/Media/8704/ImageReports/8704230925/9_8704230925_L600.jpg" width=519 height=418></P> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center><STRONG><FONT size=4 face="georgia,times new roman,times,serif">بله این عکس مکانش همون بالاییه.چند سال پیش که بارونی نبارید این سد بطور کامل خشکید و کفش نمایان شد اما خدارو شکر ا<IMG style="WIDTH: 509px; HEIGHT: 446px" src="http://s1.picofile.com/layeghzade/Pictures/55555%20%28180%29-qpr.jpg">لان پ</FONT></STRONG></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center><BR><BR><IMG style="BORDER-BOTTOM: medium none; BORDER-LEFT: medium none; BORDER-TOP: medium none; BORDER-RIGHT: medium none" title="" alt="" src="http://www.fardanews.com/files/fa/news/1392/2/4/145941_918.jpg" width=450></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center>&nbsp;</DIV></A> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://kvb.ir/1392/05/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D9%86.html" data-ved="0CAgQjRwwADifAQ"><IMG style="MARGIN-TOP: 1px" id=irc_mi src="http://kvb.ir/uploads/2013/08/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC.jpg" width=850 height=567></A></DIV><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.fardanews.com/fa/news/259013/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1" data-ved="0CAgQjRwwADhR"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center>&nbsp;</DIV></A> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://persianpet.org/forum/thread29686.html" data-ved="0CAgQjRwwADiOAg"><IMG style="MARGIN-TOP: 45px" id=irc_mi src="http://www.iren.ir/Images/News/Larg_Pic/8-11-1387%5CIMAGE633686822417367987.jpg" width=720 height=480></A></DIV><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.fardanews.com/fa/news/259013/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1" data-ved="0CAgQjRwwADhR"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center>&nbsp;</DIV></A> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://negahmedia.ir/media/show_pic/3476" data-ved="0CAgQjRwwADiOAg"><IMG style="MARGIN-TOP: 0px" id=irc_mi src="http://negahmedia.ir/assets/uploads/pic/3476/5.jpg" width=759 height=569></A></DIV><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.fardanews.com/fa/news/259013/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1" data-ved="0CAgQjRwwADhR"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center>&nbsp;</DIV></A> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://endfun.ir/40231/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%9B%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C.html" data-ved="0CAgQjRwwADjzAg"><IMG style="MARGIN-TOP: 86px" id=irc_mi src="http://endfun.ir/wp-content/uploads/2013/08/IMG08131259.jpg" width=595 height=397></A></DIV><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.fardanews.com/fa/news/259013/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1" data-ved="0CAgQjRwwADhR"> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: center; COLOR: rgb(255,255,255)" align=center></A><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://endfun.ir/40231/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%9B%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C.html" data-ved="0CAgQjRwwADjzAg"></A><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.fardanews.com/fa/news/259013/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1" data-ved="0CAgQjRwwADhR"></DIV> <P align=center></A><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.fardanews.com/fa/news/259013/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1" data-ved="0CAgQjRwwADhR"></P> <P align=center><IMG id=ncode_imageresizer_container_3 title="یاسوج ؛پایتخت طبیعت ایران/ شهر بلوط های هزارساله را ببینید" alt="یاسوج ؛پایتخت طبیعت ایران/ شهر بلوط های هزارساله را ببینید" src="http://endfun.ir/wp-content/uploads/2013/08/IMG00541983.JPG" width=450 height=379 originalHeight="510" originalWidth="640"></P> <P align=center><IMG id=ncode_imageresizer_container_9 title="یاسوج ؛پایتخت طبیعت ایران/ شهر بلوط های هزارساله را ببینید" alt="یاسوج ؛پایتخت طبیعت ایران/ شهر بلوط های هزارساله را ببینید" src="http://endfun.ir/wp-content/uploads/2013/08/IMG01062268.JPG" width=450 height=379 originalHeight="510" originalWidth="640"></P> <P align=center></A>&nbsp;</P> <P align=center><IMG id=ncode_imageresizer_container_5 title="یاسوج ؛پایتخت طبیعت ایران/ شهر بلوط های هزارساله را ببینید" alt="یاسوج ؛پایتخت طبیعت ایران/ شهر بلوط های هزارساله را ببینید" src="http://endfun.ir/wp-content/uploads/2013/08/IMG00590219.jpg" width=450 height=345 originalHeight="427" originalWidth="595"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://rahadiran.ir/?p=435" data-ved="0CAgQjRwwADjzAg"><IMG style="MARGIN-TOP: 45px" id=irc_mi src="http://rahadiran.ir/wp-content/uploads/2013/02/IMG_2210_resize.jpg" width=640 height=480></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.mehrnews.com/TextVersionDetail/2154698" data-ved="0CAgQjRwwADiDAw"><IMG style="MARGIN-TOP: 86px" id=irc_mi src="http://multimedia.mehrnews.com/Original/1392/07/12/IMG00240929.jpg" width=595 height=397></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG id=shTopImg title="Click to Close" src="http://rahadiran.ir/wp-content/gallery/gahkadeh/img_2289_resize.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG id=shTopImg title="Click to Close" src="http://rahadiran.ir/wp-content/gallery/gahkadeh/img_2314_resize.jpg"></P> <P align=center><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.mehrnews.com/TextVersionDetail/2154698" data-ved="0CAgQjRwwADiDAw"><IMG style="MARGIN-TOP: 86px" id=irc_mi src="http://multimedia.mehrnews.com/Original/1392/07/12/IMG00240929.jpg" width=595 height=397></A></P> <P align=center><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%86_(%D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C)" data-ved="0CAgQjRwwADjNAw"><IMG style="MARGIN-TOP: 0px" id=irc_mi src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/19/Ario_Barzan_statue_Hadi_Karimi.jpg" width=454 height=569></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://www.adl66.blogfa.com/" data-ved="0CAgQjRwwADj0BQ"><IMG style="MARGIN-TOP: 115px" id=irc_mi src="http://yasujman.persiangig.com/pr12.jpg" width=511 height=340></A></P> <P align=center><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://kados2.blogfa.com/post-130.aspx" data-ved="0CAgQjRwwADi3Bw"><IMG style="MARGIN-TOP: 85px" id=irc_mi src="http://www.ataland.com/Photos/CityPhotos/50c1bbb3-5370-4dad-96a7-6f058978c765.jpg" width=600 height=399></A></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://yasujman.persiangig.com/sara/yasuj.JPG"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="BORDER-BOTTOM: 1px solid; BORDER-LEFT: 1px solid; WIDTH: 500px; HEIGHT: 334px; MARGIN-LEFT: 60px; BORDER-TOP: 1px solid; MARGIN-RIGHT: 60px; BORDER-RIGHT: 1px solid" class=inlineEditorImage src="http://multimedia.mehrnews.com/Original/1392/05/12/IMG00201978.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 align=bottom src="http://yasujman.persiangig.com/pr12.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>&nbsp;</P><A style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px" id=irc_mil href="http://endfun.ir/40231/%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC-%D8%9B%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B7-%D9%87%D8%A7%DB%8C.html" data-ved="0CAgQjRwwADjzAg"></A> text/html 2013-09-20T05:00:38+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس کشف گورستان 3500 ساله در یاسوج http://capitalnature.mihanblog.com/post/29 <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 10px" class=body>به گزارش مشرق به نقل از مهر، اگر چه شهر یاسوج را به دلیل طبیعت بکر و وجود جنگلهای انبوه و چشمه ها و آبشارهایش به عنوان "پایتخت طبیعت ایران" می شناسند اما این شهر ناشناخته های دیگری نیز دارد که حالا سراز خاک بیرون می آورند و حتی ساکنین این شهر را به تعجب وا می دارند.<BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/5/9/192054_895.jpg"><BR></DIV><BR>کشف گورستانی بزرگ با قدمت سه هزار و 500 ساله در شهری با عمری 40 ساله که هیج اثر تاریخی در آن دیده نمی شود، خود گویای ناشناخته بودن یاسوج است.<BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/5/9/192055_563.jpg"><BR></DIV><BR>با این حال پیش از این وجود مکانهایی با نامهای باستانی در این شهر و در کنار آن تنها سرنخهای اثبات قدمت کهن این سرزمین بوده اند. نامهایی همچون بازرنگ، تل خسرو، تل زال، دشت روم، مزدک، بابکان و ....که بررسی آنها ما را به هزاره های قبل از میلاد می برد.<BR><BR>"تل خسرو" یکی از این مکانهای باستانی در پنج کیلومتری جنوب یاسوج است که بومیان آن را به "کی خسرو" فرزند "سیاووش" از پادشاهان کیانی نسبت می دهند و افسانه این تل، قرنها سینه به سینه نقل شده و اکنون نیز در بین مردم بومی ساری و جاری است.<BR><BR>بومیان معتقدند پس از آنکه به کی خسرو سروش الهی می رسد، به دشت یاسوج می آید و به سوارانش دستور می دهد هر کدام توبره ای خاک بر روی هم بریزند تا تپه ای شکل بگیرد.<BR><BR>آنگاه کی خسرو بر بالای تل می رود و لهراسب را به جانشینی خود انتخاب می کند. بومیان می گویند زال نیز در جای دیگری از این دشت با سپاهیانش تلی می سازد که هنوز هم آن را "تل زال" یا "تل زالی" می نامند.<BR><BR>بر اساس این افسانه که در شاهنامه فردوسی نیز بدان اشارت شده، کی خسرو پس از آن که تاج شاهی را بر سر لهراسب می گذارد، به غاری در دنا که اکنون نیز با نام "غار کی خسرو" جاودان مانده، می رود و عروج می کند و عمر جاودانه می یابد.<BR><BR>با این حال پیوند اساطیر ایران با این نقطه از دامنه های دنا یعنی یاسوج، تنها به این افسانه خلاصه نمی شود و برخی از تاریخدانان جهان، یاسوج را دروازه پارس(persian gates) نامیده اند و اعتقاد دارند که در سال 331 سال قبل از میلاد، "اسکندر مقدونی" در حمله به پرسپولیس از منطقه یاسوج گذشته و در تنگه ای در شمال این منطقه با نام "تنگ مهریان" با لشکر "آریو برزن"، سردار بزرگ هخامنشی رودررو شده است.<BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/5/9/192056_224.jpg"><BR></DIV><BR>اما اسطوره های کهن ایران زمین در کهگیلویه و بویراحمد گویی نه افسانه بلکه رویدادهای واقعی هستند که در اذهان مردم این دیار جاودانه مانده اند. شاید کشف این گورستان باستانی درکنار شهر یاسوج مربوط به هزاره قبل از میلاد مسیح، به این افسانه های اساطیری رنگ واقعیت و به نامهای باستانی در این شهر هویت تاریخی بخشد. گورستانی که به طور اتفاقی و هنگام خاکبرداری کشف شد.<BR><BR>نحوه کشف این گورستان باستانی که در ضلع شرقی شهر یاسوج و در محوطه بیمارستان امام سجاد(ع) و دانشکده پزشکی این شهر قرار دارد به سال 88 برمی گردد که راننده لودری در محوطه این بیمارستان مشغول خاکبرداری برای احداث ساختمانی جدید بود.<BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/5/9/192057_160.jpg"><BR></DIV><BR>او در حین کار متوجه بالا آمدن استخوانهایی از زیر خاک می شود و نگهبان این بیمارستان نیز موضوع را به میراث فرهنگی استان گزارش می دهد و پس از آن بود که جلوی فعالیت عمرانی دانشگاه علوم پزشکی گرفته می شود. اگرچه بخش زیادی از این گورستان در پایین و بالا و حدود 40 گور مورد تخریب قرار می گیرد.<BR><BR>با این حال پس از دو سال، کار کاوش در این گورستان در بهار امسال آغاز می شود و در تیر ماه به پایان می رسد تا گامی دیگر به شناخت ساکنان باستانی این سرزمین نزدیک شویم و به گفته مدیرکل جوان میراث فرهنگی استان با اطلاعات نهفته در این گورستان باستانی از هویت و سابقه‌ باستانی کهگیلویه و بویراحمد رمزگشایی شود.<BR><BR>آنگونه که علیرضا ایزدی می گوید در فاز اول، 20 گور انفرادی و دست جمعی با ساختار «خرسنگی» کاوش شده که حجم زیادی گور در محدوده‌ای کوچک، نشان‌دهنده‌ اهمیت و گستردگی این گورستان است و با توجه به اهمیت علمی و تاریخی این گورستان که اطلاعاتی از ساکنان سه هزار و 500 سال پیش منطقه‌ بویراحمد را در خود دارد، پژوهشکده‌ باستان‌شناسی 25 متخصص باستان‌شناس را در حوزه‌های مختلف‌ در قالب یک هیئت باستان‌شناسی برای بررسی وضعیت ژئومغناطیسی محوطه، با هدف شناخت حدود و گستردگی این گورستان به این منطقه اعزام خواهد کرد.<BR><BR> <DIV style="TEXT-ALIGN: center"><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/5/9/192058_439.jpg"><BR></DIV><BR>وی در خصوص قدمت این گورستان که اکنون با نام گورستان باستانی "دهنو" در سازمان میراث فرهنگی کشور ثبت شده است، می افزاید: شیوه تدفین که به شکل چمباته ای است و انتخاب مکان گورستان که در دامنه ای زیباست، قدمت این گورستان را به دوران اشکانیان می رساند.<BR><BR>ایزدی وسعت این گورستان را بیش از دو هزارمتر عنوان کرد و اظهار داشت: مطابق آخرین کاوش های باستان شناسی گورستان دهنو، مردمی که سه هزار و 500 سال پیش در این منطقه زندگی می کرده اند اعتقاد به معاد داشته اند زیرا در کنار بدن های آرمیده، بقایای گوشت گوسفند و کوزه ای گندم پیدا شده که این یافته ها طبق دانش باستان شناسی به معنای اعتقاد به زندگی دوباره پس از مرگ است.<BR><BR>وی افزود: آزمایشهای کربنی بر روی اجساد و اشیاء کشف شده در حال انجام است و نتایج آن به زودی اعلام می شود.<BR><BR>با این حال این گورستان نشان می دهد که یاسوج یک سکونتگاه باستانی است و زیرا هرجا قبرستانی بزرگ وجود دارد نشان دهنده وجود سکونتگاهی بزرگ است.<BR><BR>گروهی از باستانشناسان معتقدند یک سکونتگاه باستانی بزرگی در زیر منطقه "محمودآباد" شهر یاسوج وجود دارد که این قبرستان مربوط به این سکونتگاه می باشد و برخی هم آن را مربوط به سکونت گاه تل خسرو می دانند.<BR><BR>این گورستان هم مانند گورستان همزادش در لما (در 60 کیلومتری شهر یاسوج که آن هم در سال 76 و در حین کار بولدوزرهای راهسازی کشف شد) در مکانی زیبا مشرف بر رودخانه بشار واقع است. تا نشان دهد بشار در عمر هزاران ساله خود همنشین تمدنهای باستانی کهن بوده است.<BR><BR>با این حال تاکنون تنها فاز اول کاوش گورستان باستانی یاسوج(دهنو) انجام شده و برای اجرای فازهای بعدی نیاز به حمایتهای مادی و معنوی مسئولین از میراث فرهنگی استان است تا زوایای بیشتری از زندگی ساکنین اولیه یاسوج نمایان شود. <DIV class=wrapper></DIV></DIV> text/html 2013-09-20T04:55:52+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس کارشناس باستان شناسی: یاسوج،ییلاق دولت بزرگ عیلامی بوده است http://capitalnature.mihanblog.com/post/28 <DIV> <P>علی اصغرآتش فراز، روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در گورستان بزرگ لما در شهرستان بویراحمد و دهنو در نزدیکی شهر یاسوج، نشانه هایی مبنی بر محل استقرار فصلی اقوام عیلامی یافت شده است.</P> <P>وی اظهار داشت: شمال کهگیلویه و بویراحمد، بخش سردسیری این استان محل کوچ عشایر در طول تاریخ بوده که بیش از سه هزار سال ادامه داشته است.</P> <P>آتش فراز بیان کرد: جای جای بخش سردسیری استان کهگیلویه و بویراحمد، بویژه دره بشار از حدود مکان امروزی درب کلات تا شهر کنونی یاسوج، استقرارگاه های تمدن عیلامی و تمدن های بعدی آریایی بود.</P> <P>وی عنوان کرد: در طول این دره، گورستان هایی همچون دهنو مشاهده شده است که حکایت از این امر می کند.</P> <P>آتش فراز گفت: در چند محل دیگر در شهرستان های دنا و بویراحمد نیز آثار گورستان های مشابه و استقرارگاه های فصلی مشاهده شده است.</P> <P>وی افزود: وجود این گورستان ها نشانگر ورود اقوام جدید آریایی و نیز استفاده از این محل ها به عنوان ییلاق تمدن های گذشته است.</P> <P>آتش فراز بیان کرد: وجود این گورستان ها در استان کهگیلویه و بویراحمد، فرصت مناسبی را فراهم کرده تا با پژوهش، در مورد شیوه زندگی هزاره اول و دوم قبل از میلاد اقوام ایرانی آگاهی بدست آوریم.ک/۳</P> <P>۶۲۷/۶۷۱ / ۶۷۵</P></DIV> <P></P> text/html 2013-06-30T15:43:15+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس تصاویر دیدنی از طبیعت یاسوج http://capitalnature.mihanblog.com/post/27 <P align=center><IMG style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 361px" alt="" src="http://admin.rasekhoon.net/_files/userfiles//news/1392/picture/gozareshetasviri/iasooj20.jpg" jQuery18202464312959093128="66"><IMG style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 361px" alt="" src="http://admin.rasekhoon.net/_files/userfiles//news/1392/picture/gozareshetasviri/iasooj19.jpg" jQuery18202464312959093128="65"></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 360px" alt="" src="http://admin.rasekhoon.net/_files/userfiles//news/1392/picture/gozareshetasviri/iasooj16.jpg" jQuery18202464312959093128="62"></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 360px" alt="" src="http://admin.rasekhoon.net/_files/userfiles//news/1392/picture/gozareshetasviri/iasooj14.jpg" jQuery18202464312959093128="60"></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 361px" alt="" src="http://admin.rasekhoon.net/_files/userfiles//news/1392/picture/gozareshetasviri/iasooj12.jpg" jQuery18202464312959093128="58"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 360px" alt="" src="http://admin.rasekhoon.net/_files/userfiles//news/1392/picture/gozareshetasviri/iasooj07.jpg" jQuery18202464312959093128="53"></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 360px" alt="" src="http://admin.rasekhoon.net/_files/userfiles//news/1392/picture/gozareshetasviri/iasooj04.jpg" jQuery18202464312959093128="50"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 361px" alt="" src="http://admin.rasekhoon.net/_files/userfiles//news/1392/picture/gozareshetasviri/iasooj03.jpg" jQuery18202464312959093128="49"></P> <P align=center><IMG style="WIDTH: 550px; HEIGHT: 361px" alt="" src="http://admin.rasekhoon.net/_files/userfiles//news/1392/picture/gozareshetasviri/iasooj12.jpg" jQuery18202464312959093128="58"></P> <P align=center>&nbsp;</P> text/html 2013-06-30T14:58:27+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس تصاویر دیدنی از طبیعت یاسوج http://capitalnature.mihanblog.com/post/26 <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://uploadax.com/images/00109863364569547873.jpg" width=503 height=352>&nbsp;</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><A href="http://yasouj.wordpress.com/2009/04/12/besha/dscn3392/" rel="attachment wp-att-80"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG class="size-full wp-image-80" title="رودخانه بشار یاسوج" alt="رودخانه بشار یاسوج" src="http://yasouj.files.wordpress.com/2009/04/dscn3392.jpg?w=735&amp;h=1103" width=510 height=765 scale="1.5" src-orig="http://yasouj.files.wordpress.com/2009/04/dscn3392.jpg?w=510&amp;h=765" originalh="765" originalw="510"></FONT></A><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> </FONT></P> <P class=wp-caption-text align=center><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>رودخانه بشار یاسوج</FONT></P> <P class=wp-caption-text align=center><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG style="WIDTH: 513px; HEIGHT: 213px" class="size-full wp-image-22" title="یاسوج ، روستای مختار" alt="روستای مختار" src="http://yasouj.files.wordpress.com/2009/02/74.jpg?w=510" width=98 height=30 scale="1.5" originalw="510"> </FONT></P> <P class=wp-caption-text align=center><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>روستای مختار</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>طبیعت روستای مختار در نزدیکی شهر یاسوج / عکس سید محمد موسوی</FONT></P> <P align=center><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG class="size-full wp-image-38" title=یاسوج alt=یاسوج src="http://yasouj.files.wordpress.com/2009/03/131q.jpg?w=510&amp;h=382" width=510 height=382 scale="1.5" originalh="382" originalw="510"> </FONT></P> <P class=wp-caption-text align=center><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>یاسوج</FONT></P> <DIV id=postbody> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG style="WIDTH: 459px; HEIGHT: 369px" src="http://s1.picofile.com/file/7257855264/17_2_88_44_.jpg" width=242 height=179></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://derakhshi06.persiangig.com/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%20%287%29.jpg" width=524 height=337></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://derakhshi06.persiangig.com/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%20%2887%29.jpg" width=519 height=287></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://derakhshi06.persiangig.com/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%20%2844%29.jpg" width=479 height=525></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://derakhshi06.persiangig.com/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%20%284%29.JPG" width=510 height=347></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://derakhshi06.persiangig.com/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%20%2838%29.jpg" width=513 height=311></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://derakhshi06.persiangig.com/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%20%2817%29.jpg"></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://derakhshi06.persiangig.com/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%20%28118%29.JPG" width=513 height=360></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://derakhshi06.persiangig.com/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%20%28114%29.jpg" width=544 height=340></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://derakhshi06.persiangig.com/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AC%20%28101%29.jpg" width=533 height=299></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://upload.tehran98.com/img1/3ha8dj4tmbu527r637fp.gif"></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://upload.tehran98.com/img1/3wg06t55z9ip6rep0r20.jpg"></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://upload.tehran98.com/img1/votaehlspmoxkb0qg6.jpg"></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://upload.tehran98.com/img1/mc3akkwfpgt27dbng71e.jpg" width=546 height=306></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://upload.tehran98.com/img1/s6hhazl6weqj0f25qk4o.jpg" width=635 height=351></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://upload.tehran98.com/img1/gj1xsool0k95yb331d3.jpg" width=636 height=416></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=3 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://upload.tehran98.com/img1/di89nqgc32e5515ph2ol.jpg"></FONT></P></DIV> text/html 2012-12-14T18:56:33+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس درباره لغت بویر http://capitalnature.mihanblog.com/post/25 <DIV align=justify> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ebebeb 1px solid; BORDER-LEFT: #ebebeb 1px solid; BORDER-TOP: #ebebeb 1px solid; BORDER-RIGHT: #ebebeb 1px solid" class=label border=0 cellSpacing=0 cellPadding=1 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD> <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 width="100%"> <TBODY> <TR class=head3 bgColor=#f1f1f1> <TD></TD> <TD width="100%"><SPAN id=WikiTopicDetail103_rlReviewList_dgItems__ctl3_lblReviewTitle>درباره لغت بویر</SPAN></TD> <TD style="FONT-SIZE: 11px" noWrap></TD> <TD></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR> <TR id=tr1077> <TD style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 10px"> <TABLE dir=ltr border=0 align=left> <TBODY> <TR> <TD></TD></TR></TBODY></TABLE> <P>بویر(بویراحمد) نام بزرگترین ایل استان کهگیلویه و بویراحمد و نیز نام شهرستان مرکزی این استان است.واژه بویر در لغت نامه های فارسی دیده نمی شود اما در زبان سانسکریت (زبان قدیمی آریاییان) به معنی فرد کمان ساز و کماندار است.کلمه بویر از زبان سانسکریت به برخی زبانهای اروپایی چون انگلیسی(bowyer) راه یافته است.شاید ذکر یک نکته تاریخی به روشن شدن وجه تسمیه ایل بویر کمک کند: <BR>بنا به تحقیقات مورخان،سلاح اصلی قوم آریایی در ابتدا نیزه بوده و آریاییان ساز کمان رابوسیله ایلامیها شناختند و ایلامی ها کمانداران گارد جاویدان هخامنشی بودند.بویرها ودر حقیقت استان کهگیلویه و بویراحمد امروزی جزو یکی از مهمترین ایالات ایلام آنروز بودند که بنام آنزان یا آنشان خوانده میشد بنابراین به احتمال قریب به یقین بویر ها همان کمانداران گارد جاویدان هخامنشی بودندکه توسط آریاییان (پارسیان) به این نام خوانده میشدند و این نام تا به امروز زنده مانده است.تا حدود چهارصد سال قبل نام این ایل همان بویر بود و دقیقا مشخص نیست که واژه احمد در چه زمانی و به چه دلیلی به آن افزوده شده است. <BR>نکته جالب دیگر وجه تسمیه یاسوج است.یاسوج مرکز شهرستان بویراحمد و دارای بیش از هفت هزار سال سابقه تمدن است.یاسوج به زبان محلی یاسیچ گفته میشود .کلمات یاسوج،یاسیچ،یاسچ ویاسج همگی در لغتنامه دهخدا (کتاب چاپی) به معنای تیر پیکان دار آمده است که ارتباط لغوی جالبی بین بویر(کماندار) و یاسوج(تیر پیکان دار) برقرار میسازد. </P> <P>بر گرفته از لغتنامه دهخدا </P> <P><FONT size=2>(</FONT><A href="http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-c484af7e579445be82de748d0b2d9f1a-fa.html"><FONT size=2>http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-c484af7e579445be82de748d0b2d9f1a-fa.html</FONT></A><FONT size=2>)</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2012-05-07T17:45:02+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس معرفی و تاریخچه مختصری از استان کهگیلویه و بویراحمد http://capitalnature.mihanblog.com/post/24 <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 11pt">منطقه ای که اکنون استان کهگیلویه و بویراحمد نام دارد دارای پیشینه کهن تاریخی است . هر چند در گذشته ای نه چندان دور ،جزء یکی از بلوکهای مملکت فارس بوده که خود شامل دو قسمت می شد : قسمت شمال شرقی که آن را سردسیر و کوهستانی و پشت کوه می نامیدند و قسمت جنوبی و غربی که نره کوه و بهبهان نامیده می شد.</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 11pt"><FONT color=#990000>در عهد باستان محدوده کهگیلویه و بویراحمد&nbsp;کنونی، انشان یا انزان نامیده می شد که شامل کهگیلویه و ممسنی بوده است . پژوهشگران بر این باورند که مردمان انزان خود بخشی از مردمان پارس بوده و با هخامنشیان هم نژاد بوده اند .</FONT></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 11pt"> <P><FONT color=#cc0000>پژوهشگران معتقدند که مهد حکومت بزرگ هخامنشیان و محل تولد پادشاهان کبیر آن در منطقه ی انشان بوده و هم اکنون نیز آثاری در رابطه با صحت این موضوع در کهگیلویه و بویراحمد کشف شده است.</FONT></P></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 11pt">در سال 1258 هجری قمری ، رامهرمز ، شادگان ، هندیجان ، بندر معشور ، لیراوی و زیدون جزء کهگیلویه و بهبهان بوده اند ( بهبهان و کهگیلویه دارای سرزمین و محدوده مشترک بوده اند ) و از آن تاریخ به بعد مناطق نامبرده از آن جدا شدند . از سال 1324 هـ . ش به جهات سیاسی ، بویراحمد از کهگیلویه مجزا و ضمیمه استان فارس گردید . در دهه 1330 در قلمرو ایل بابویی شهر دوگنبدان شکل گرفت . در پانزدهم آبان ماه 1338 ، کهگیلویه نیز از بهبهان جدا گردید و شهرستان کهگیلویه با مرکزیت دهدشت شکل گرفت اما هچنان جزء استان خوزستان بود . و سرانجام در 22 تیرماه 1342 هـ . ش طبق تصویبنامه مجلس شورای ملی وقت ، سرزمین ایلات ششگانه کهگیلویه و بویراحمد ( 1 – بویراحمد 2 – طیبی 3 – بهمئی 4 – چرام&nbsp;5 – دشمن زیاری 6 – بابویی ) که تا آن زمان بخشی جزء استان فارس و بخشی جزء خوزستان بود از این دو استان جدا شد و به فرمانداری کل تبدیل گردید و متعاقب آن شهر یاسوج مرکز استان در سال 1344 هـ . ش به واسطه قلمرو ایل بویراحمد و ملاحظات سیاسی شکل گرفت و سرانجام در خرداد سال 1355 هـ . ش با همان محدوده به استان تغییر یافت . در تاریخ 9/12/79&nbsp;اسفند ماه سال 1379 بخشی از شهرستان بویراحمد با عنوان شهرستان دنا به مرکزیت شهر سی سخت مجزا و به شهرستان مستقل تبدیل شد و در تاریخ 9/10/83 دی ماه سال 1383&nbsp;نیز قسمتی از شهرستان کهگیلویه به مرکزیت لیکک از این شهرستان جدا و تحت عنوان شهرستان بهمئی نام گرفت خلاصه آنکه تشکیلات سیاسی عشایر کهگیلویه و بویراحمد از سال 1330 هـ . ش به بعد به تدریج دچار دگرگونی گردید . این روند از سال 1341 که اصلاحات اراضی اجرا شد ، شتاب بیشتری گرفت تا قبل از آن همه ایلات مذکور به صورت مال ، اولاد ، طایفه و ایل سازمان یافته بودند .</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 11pt">اکنون استان کهگیلویه و بویراحمد مرکب از پنج شهرستان بویراحمد ، کهگیلویه ، گچساران ، دنا و بهمئی با جمعیتی بالغ بر 634 هزار نفر و مساحتی در حدود 16 هزار و 264 کیلو متر مربع ، چونان پلی ارتباطی ، استان های فارس ، اصفهان ، چهار محال و بختیاری ، خوزستان و بوشهر را به هم مرتبط ساخته است . منابع آبی بسیار ، جنگلهای چشمگیر ، معادن طبیعی متعدد ، ذخائر نفتی مناسب ، پوشش گیاهی متنوع ، گونه های جانوری متعدد ، قلل مرتفع ، باغات و کشتزارهای زیبا ، طبیعت این استان را چونان گوشه ای از بهشت جادوان به تصویر کشیده است .</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 11pt"></SPAN>&nbsp;</DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 11pt">منابع:</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 11pt">ویکیپدیا</SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 11pt"><A href="http://www.emdad.ir/ostanha/kob/moarrefi.asp">http://www.emdad.ir/ostanha/kob/moarrefi.asp</A></SPAN></DIV> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 200%; MARGIN: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=left><SPAN style="LINE-HEIGHT: 200%; FONT-SIZE: 11pt"><A href="http://www.chemical-victims.com/HomePage.aspx?TabID=4515&amp;Site=IsaarPortal&amp;Lang=fa-IR">http://www.chemical-victims.com/HomePage.aspx?TabID=4515&amp;Site=IsaarPortal&amp;Lang=fa-IR</A></SPAN></DIV> text/html 2012-04-14T17:27:23+01:00 capitalnature.mihanblog.com ناشناس طبیعت بهاری ارتفاعات گردشگری دنا http://capitalnature.mihanblog.com/post/23 <P align=center>تصاویر زیر توسط سرکا خانم جعفریان مدیر وبلاگ دئنا در اختیار وبلاگ قرار گرفته که امیدوارم لذت ببرید.</P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>بارش باران درطبیعت</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/26302194079460157505.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center>طبیعت بهاری</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/74822076592614381644.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/36129621018259840471.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/18775850468147721505.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/77767568102796452461.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/97878708686181238963.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/85323708911017028740.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/96988665851042286305.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.axgig.com/images/06392097942734466834.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.9ktenews.com/uploads/13354365945.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.9ktenews.com/uploads/13354365943.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.9ktenews.com/uploads/13356409444.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.9ktenews.com/uploads/13357586941.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.9ktenews.com/uploads/13358980342.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.9ktenews.com/uploads/13358978374.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.9ktenews.com/uploads/13358978373.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://up.9ktenews.com/uploads/13359539573.jpg"></P> <P align=center>&nbsp;</P>